Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” este unul dintre câștigătorii competiției „Idei din Țara lui Andrei”

leonida colegiuProfesori de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani au înscris școala în programul „Idei din Țara lui Andrei”, program susținut și implementat de către OMV PETROM S.A.

Proiectul cu titlul „Mediul contează!” înscris în competiția de proiecte din cadrul domeniului educație profesională s-a clasat pe locul 9 din 177 și obține o finanțare de 6596 de euro din partea  OMV PETROM S.A., precum și suma de 3000 de lei din partea asociației EDUPRO.

Scopul  proiectului  este dotarea unui spațiu din incinta colegiului  cu echipament corespunzător  astfel încât să creăm un laborator pentru dobândirea competențelor practice necesare   calificării de nivel 5 în domeniul tehnician laborant pentru protecția calității mediului,  în vederea inserției absolvenților pe piața muncii.

Conform studiului realizat de INCSMPS privind privind cererea de formare profesională pentru perioada 2014-2020 ,se observă că în regiunea Vest-din care face parte unitatea noastră-procentul alocat domeniului protecției mediului este de  26,20%.În unitatea noastră funcționează  învățământ postliceal în domeniul protecției mediului, dar din păcate nu deținem echipamentele  necesare unui laborator.Instruirea teoretică se face în sălile de clasă, dar pentru că orele de instruire practică reprezintă 50% din totalul orelor alocate unui modul , este necesar ca acestea să se desfășoare într-un laborator dotat cu echipamente și instrumente astfel încât elevii să poată obține competențe individuale de recoltare a probelor, de identificare a poluanților existenți în mediu,de prognozare a dispersiei acestora , de monitorizare a calității și poluării aerului, apei , solului. Este necesară pregătirea de tehnicieni ecologi pentru că există în zonă firme ce activează în domeniul ecologiei și protecției mediului.

În urma realizării acestui laborator de mediu se va asigura dezvoltarea competențelor practice pentru elevi astfel încât aceștia să devină competitivi pe piața forței de muncă în raport cu cerințele angajatorilor și propriile lor aspiratii. Laboratorul de mediu creat  va atrage mai mulți elevi pe această filieră tehnică iar în urma  diseminării rezultatelor proiectului agenții economici vor înțelege oportunitățile și avantajele desfășurării de parteneriate  cu școala noastră așa încât laboratorul va putea  fi susținut atât prin fondurile  proprii școlii dar și de către agenți economici care vor avea interes ca absolvenții școlii postliceale cu calificarea de tehnician laborant mediu să fie bine pregătiți atunci când vor fi integrați pe piața muncii. Totodată, rezultatele acestui proiect vor constitui un exemplu de bune practici, creând astfel premisele altor parteneriate, chiar cu agenți economici din alte orașe.

Prof. Carmen DAMIAN