Noii directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ și-au preluat atribuțiile

isj-hdÎn această săptămână s-au încheiat procedurile de ocupare a posturilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Hunedoara

În urma finalizării și validării rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar s-au ocupat un număr de 120 posturi dintre cele 185 scoase la concurs. 

Pentru celelalte 65 posturi rămase vacante a fost urmată procedura stabilită de art. 24 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Astfel, în conformitate cu prevederile metodologice, consiliile profesorale ale unităților de învățământ au înaintat propuneri privind cele 65 de posturi. În 34 de cazuri propunerile înaintate au respectat prevederile metodologice, în alte 31 de cazuri nominalizările făcute depășind cadrul metodologic.

În vederea adoptării deciziei finale de numire pe post, consiliul de administrație al Inspectoratului Scolar Județean Hunedoara s-a întrunit în două ședințe, derulate în zilele de 20 și 21 decembrie, în cadrul cărora au fost aprobate detașările în interesul învățământului în vederea ocupării celor 65 de posturi.

Rezultatele finale ale concursului de director și director adjunct, respectiv situațiile de ocupare a posturilor prin detașare în interesul învățământului pot fi consultate pe site-ul ISJ Hunedoara.