Concurs pentru funcții publice vacante la Primăria municipiului Vulcan

primaria vulcanPrimăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan str. Mihai Viteazu nr.31 anunţă organizarea în intervalul 25 – 30 ianuarie 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou Financiar Contabilitate – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 5 ani.
 1. Referent, clasa III, grad profesional principal – Birou Financiar Contabilitate – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 5 ani.
 1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Impozite şi Taxe – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Impozite şi Taxe – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 1 an.
 1. Inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Impozite şi Taxe – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 5 ani.

Concursul se organizează astfel:

Proba scrisă:       25 ianuarie 2017  – ora 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Interviul:            30 ianuarie 2017  – ora 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Condiţiile generale pentru funcţiile publice de execuţie vacante sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 11.01.2017, ora 1530.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.