Cota generală de TVA în 2017 a coborât la 19%

taxe hunedoaraDacă aveți o afacere este bine să știți că, începând cu data de 1 ianuarie 2017, cota generală de TVA devine 19%, cotele speciale de 9% respectiv 5% aplicate anumitor activități rămând, în acest an, nemodificate.

 

Potrivit prevederilor art 24 din prevederile Ordinului nr.  2634/2015 privind documentele financiar contabile, aplicabil din anul 2016, entităţile economice care emit facturi vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, astfel:

– persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea şi gestionarea numerelor aferente;

– fiecare document va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de entitate. În alocarea numerelor se va ţine cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.

Vă informăm de asemenea că elementele obligatorii ale facturii nu s-au modificat in 2017 fata de 2016, prin urmare pot fi utilizate acelasi formate ca și în anul precedent.