Companiile private pot să depună proiecte în vederea obținerii de finanțare pentru crearea sau extinderea spațiilor de producție și pentru dezvoltarea serviciilor

sport-baniJoi, 23 februarie 2017, a fost prima zi din care se pot depune cereri de finanțare- în cadrul Priorității de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” a Regio- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 – în vederea creării și extinderii capacităților de producție și a dezvoltării serviciilor companiilor private.

Companiile private care pot să beneficieze de aceste fonduri nerambursabile trebuie să fie societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici sau a celor mijlocii.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), încalitate de Organism Intermediar pentru Regio-POR în Regiunea Vest, anunță că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este data de 23 august 2017, la ora 12:00. Depunerea acestora se va putea face exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS disponibilă la adresa http://2014.mysmis.ro.

Acest apel de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen, proiectele primind finanțare în funcție de punctajele obținute în cadrul etapelor de evaluare și în limita alocării financiare pentru Regiunea Vest – 20,36 milioane euro.

Finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul acestui apel de proiecte vizează investiții în mediul urban – cu excepția întreprinderilor mijlocii în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate să fie și în mediul rural – ce constă în:

• construirea/ modernizarea/ extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale (echipamente), necorporale (licențe, programe software, brevete), inclusiv cu instrumente de comercializare on-line.
Această componentă este finanțată prin Ajutorul de Stat Regional.

• implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).
Această componentă este finanțată prin Ajutorul de Minimis.

ADR-VestValoarea eligibilă a unui astfel de proiect trebuiesă fie de minimum 200.000 euro și nu poate depăși 1 milion de euro. Contribuția solicitantului de finanțare, din valoarea eligibilă a proiectului, diferă în funcție de componenta prin care se acordă finanțare, precum și în funcție de forma de organizare:
• proiecte finanțate prin componenta Ajutor de Stat Regional
o 45% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici
o 55% pentru întreprinderile mijlocii
• proiecte finanțate prin componenta Ajutor de Minimis – 10% pentru toate tipurile de solicitanți.

Condițiile specifice de accesare sunt detaliate în cadrul Ghidului specific acestui apel de proiecte – ghid care se găsește pe pagina web a ADR Vest (www.adrvest.ro), la secțiunea Ghiduri de finanțare/Apeluri lansate.