Consiliul județean Hunedoara se întrunește astăzi în ședință. Ce decizii stau pe ordinea de zi ?

cj hdVineri, 24 februarie 2017, de la ora 11.00, este programată să aibă loc la Deva, ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara din luna februarie, având următorul proiect al ordinii de zi:
 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizelor generale pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Parcului Industrial Călan;
4. Proiect de hotărâre privind însușirea unui protocol de predare-primire în domeniul public al Județului Hunedoara a unui spațiu imobiliar;
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul de manager din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul de manager din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
10. Proiect de hotărâre privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;
11. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membru titular în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
14. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a Contractului de management nr.8386/10.06.2016 al doamnei Bolcă Nicoleta Lucreția, managerul Teatrului ”Ion D. Sîrbu” Petroșani.