Posturi contractuale de inspector, disponibile la Primăria din Vulcan

primaria vulcanPRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN cu sediul in: loc. VULCAN, Bld. MIHAI VITEAZU, nr. 31, jud. HUNEDOARA, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea posturilor:

– inspector de specialitate, gr. I – Compartiment Administrarea domeniului public şi privat, reţele stradale – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

– inspector de specialitate, gr. II – Compartiment Coordonare activităţi asociaţii de proprietari – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

– inspector de specialitate, gr. debutant – Serviciul Impozite şi taxe – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru postul de inspector de specialitate, gr. I –  Compartiment Administrarea domeniului public şi privat, reţele stradale:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;

– vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 2 ani.

Pentru postul de inspector de specialitate, gr. II –  Compartiment Coordonare activităţi asociaţii de proprietari:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 1 an.

Pentru postul de inspector de specialitate, gr. debutant –  Serviciul Impozite şi taxe:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 22.03.2017, ora 1100, la sediul instituţiei.

Proba de interviu:- data de 27.03.2017, ora 1100, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afisare, la sediul instituţiei.

Date contact: Oprean Daniela, tel. 0254570340, int. 217