Consiliul județean Hunedoara convocat pentru distribuirea cotelor de la bugetul de stat pentru UAT-urile din județ

cj hdConsiliul județean Hunedoara a fost convocat în ședință extraordinară de către președintele Mircea Bobora, pentru joi, 9 martie 2017, la ora 11.00.
Cu acest prilej, consilierii vor dezbate și vor aproba două hotărâri care au ca temă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020  precum și aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020.
Cele două decizii sunt absolut necesare pentru construirea bugetelor locale aferente anului 2017 n toate unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Hunedoara.