PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN / Anunț dezbatere proiecte Legea 52/2003

primaria vulcanAducem la cunoștința persoanelor interesate că, în ședința Consiliului local al municipiului Vulcan din luna martie 2017, se vor dezbate următoarele proiecte de hotărâre care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrața publică:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Vulcan, actualizat în luna martie 2017.

Inițiator: Primarul municipiului Vulcan.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor.

Inițiator: Primarul municipiului Vulcan.

În perioada 16.03.2017 – 26.03.2016 inclusiv, persoanele fizice și asociațiile legal constituite, interesate, vor putea face în scris, la sediul Primăriei municipiului Vulcan – camera 18, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre sus menționate.

Persoana din cadrul instituției noastre desemnată ca fiind responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care va primi propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare este d-ra jr. Sîrb Sorina.

Secretar, jr. Rodica Peter