COMUNICAT / Consiliul județean Hunedoara face precizări cu privire la acuzațiile aduse de PNL

cjhunedoaraReferitor la comunicatul de presă  al PNL Hunedoara din data de 22 martie 2017 cu privire la organizarea concursului pentru selecția managerului Spitalului Județean de Urgență Deva, facem următoarele precizari:

  • Concursul se desfășoară în baza Normelor de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru selecționarea managerilor la spitalelor publice de interes județean aprobate prin Dispoziția 353/2010 a Președintelui Consiliului Județean Hunedoara, care în preambul prevede baza legală a acesteia, respectiv Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, lege care este în vigoare și care în cuprinsul art. 177 alin 1 prevede faptul că: ” (1) Consiliul de administraţie organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru selecţionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unităţii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu reţea sanitară proprie şi, respectiv, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, prin hotărârea senatului universităţii de medicină şi farmacie, după caz.”

Această Dispoziție – este în vigoare nu a fost abrogată printr-o altă dispoziție – este un act administrativ al Președintelui Consiliului Județean Hunedoara, deci în consecință îndeplinește cerințele prevăzute de lege. Legislația care a stat la baza elaborării acestei dispoziții nu este abrogată, așa cum se arată în comunicatul de presă al PNL Hunedoara, fiind în vigoare Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății.

Ordinul 1520/2016 al Ministerului Sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății (și nu ordinul 1560/2016, așa cum este trecut în comunicatul de presă) nu a stat la baza dispoziției mai sus menționate. Este un ordin care prevede un regulament cadru care poate fi modificat sau completat, dar în cazul de față exista deja un regulament în acest sens, în vigoare și care produce efecte juridice, respectând în acest sens prevederile și exigențele legale.

Biroul de presă