Guvernul continuă finanțarea programelor de mediu și în 2017

guvernGuvernul va finanța, în anul 2017, proiecte și programe pentru protecția mediului, în valoare de aproximativ 1 miliard de lei, constând în alocări bugetare și credite de angajament.

Executivul a aprobat, în ședința de astăzi, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu.

Potrivit actului normativ, în buget s-au estimat atât venituri totale, cât și cheltuieli  în sumă de 562,51 milioane de lei.

Pentru angajarea și finanțarea proiectelor și programelor-pilot pentru protecția mediului, precum și a proiectelor și programelor pentru protecția mediului pe anul 2017 a fost estimată o valoare a creditelor de angajament și a creditelor bugetare în cuantum de 531,2 milioane lei pentru fiecare din aceste două categorii.

Printre programele care urmează să fie finanțate din Fondul pentru Mediu se numără:

Ø Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, pentru care, prin proiectul de buget s-au alocat 316,6 de milioane lei;

Ø Programul de stimulare a achiziționării de mașini noi electrice și hibride (Rabla Plus), alocarea fiind de 110 milioane de lei;

Ø Programul „Casa Verde” privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice are o alocare de 109,3 milioane lei;

Ø Programul de protecție a resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, canalizare, stații epurare are prevăzută pentru finanțare o sumă de 230 milioane de lei în acest an;

Ø Pentru împădurirea terenurilor degradate, reconstrucție ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor sunt estimate 80 de milioane de lei;

Ø Gestionarea deșeurilor, program care are alocate 30 de milioane lei.