Bilanțul unui nou an de succes la CAR Unirea IFN Petroșani

car4Seriozitate, performanță, eficiență și întrajutorare – acestea sunt, în linii mari, cuvintele care pot contura activitatea unui nou an de succes pentru cei peste 3000 de membri ai CAR Unirea IFN Petroșani, una dintre cele mai apreciate Case de Ajutor Reciproc din Valea Jiului. Zilele trecute, echipa Comitetului Director al acestei instituții financiare, formată din Vasile Tarța Marcu – președinte, Vasile Bâtoancă – vicepreședinte, Petru Gheorghe Budai – secetar, Zoltan Fazekas și Violeta Ologu – membri, a prezentat în fața delegaților la Conferința anuală, Raportul activității anului 2016.

Potrivit documentului prezentat de președintele CAR Unirea IFN Petroșani, Vasile Tarța Marcu, misiunea principală a acestei instituții, aceea de a-i sprijini pe membri săi prin acordarea de împrumuturi avantajoase, a fost atinsă cu succes, în același timp activitățile de fidelizare, consolidare și extindere a zonei de activitate a CAR Unirea IFN constituind tot atâtea repere ale eficienței în activitatea din 2016.

car3

Și din cifrele financiar-contabile, prezentate de ec. Violeta Ologu – director economic, reiese în mod evident progresul înregistrat de această instituție financiară. Astfel comparativ cu cifrele statistice ale anului precedent (2015) veniturile CAR Unirea au crescut la 111,58%, capitalurile proprii la 117,44%, fondurile memebrilor la 104,47% și, în mod evident, valoarea împrumuturilor acordate acestora, la 102,36%. În funcție de veniturile și cheltuielile la care ne-am referit, exercițiul financiar 2016 se încheie cu un excedent de 657.187 lei, excedent rezultat după bonificarea fondurilor sociale ale membrilor CAR cu suma de 499.677 lei, sumă care s-a capitalizat proporțional la fondul social al fiecărui membru. Faptul că s-au respectat prevederile statutare și legale privind protejarea fondurilor sociale a făcut ca acestea să-și păstreze ritmul de creștere, concomitent cu consacrarea ca principală sursă de finanțare a împrumuturilor”, spune Violeta Ologu.

cartarta

De altfel și ceilalți indicatori de formanță financiar-contabilă (solvabilitate, rezerve, lichiditate, acoperirea fondului social al membrilor cu capital propriu) au înregistrat valori pozitive, ceea ce confirmă stabilitatea acestei instituții pe piața financiar-nebancară. Acest lucru este confirmat și de faptul că, în anul 2016, ca și în anii anteriori, CAR Unirea Petrosani IFN s-a incadrat în prima clasă de rating A, cu un rating de performanță financiară 1, rating de risc 1 și rating social 1. ”Trebuie să menționăm faptul că CAR Unirea Petroșani IFN s-a situat pe locul 7 (din cele 24 de case din componența Uniunii Teritoriale din Regiunea Vest) în clasamentul pe criterii de performanță, pentru activitatea desfășurată în anul 2016!”, a evidențiat Vasile Tarța Marcu, președintele CAR Unirea IFN Petroșani.

Printre principalele activități ale anului 2016, președintele CAR Unirea apreciază că un rol esențial l-au avut cele care au vizat creșterea numărului de membri, dar și extinderea teritorială a Casei, prin deschiderea de noi filiale în județul Bihor (la Oradea și Nojorid).

Un element de noutate în activitatea CAR Unirea IFN este cel de preluare a inițiativei Uniunii Teritoriale Regiunea Vest de a crea Fondul social „Viitorul” destinat copiilor și nepoților minori ai membrilor, sens în care CAR Unirea Petroșani IFN a demarat deja o acțiune de educare a copiilor membrilor în spiritul economisirii și al apartenentei la o instituție de intrajutorare financiară, contribuind astfel la asigurarea continuității miscării CAR.

Pentru anul 2017, Comitetul Director al CAR Unirea IFN Petroșani își propune să păstreze trendul ascendent al activității Casei de Ajutor Reciproc, având ca țintă consoldarea durabilă a casei și îmbunătățirea continuă a indicatorilor economico-financiari ai acesteia. În acest scop, extinderea teritorală, deschiderea de noi puncte de lucru în special în alte județe ale țării, atragerea de noi membri, fidelizarea permanentă a membrilor existenți, flexibilitatea și operativitatea politicii de creditare, dar și acordarea unei atenții deosebite politicilor de prudențialitate, sunt tot atâtea măsuri asumate pentru buna funcționare a acestei instituții etalon pe piața financiar-nebancară din Valea Jiului și din întreaga Regiune de vest a României.

car2