Precizari ale CJASS privind dovada calității de asigurat în sistemul medical

casa de asigurari sanatate devaDovada calităţii de asigurat se realizează prin modalitatea electronică de verificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Astfel, furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale vor introduce codul numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul „CNP” din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

În cazul în care persoana apare neasigurată ca urmare a interogării aplicaţiei electronice aceasta va face dovada calităţii de asigurat cu adeverinţa de asigurat. Pentru obţinerea adeverinţei de asigurat persoana se adresează Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara prezentând documentele necesare dovedirii calităţii de asigurat.

Având în vedere cele comunicate mai sus, furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale nu vor solicita adeverințe de asigurat persoanelor asigurate ce deţin sau nu carduri naţionale, cu excepţia situaţiilor în care persoana apare neasigurată în PIAS.