Primăria Vulcan va plăti un pic mai mult pentru colectarea și depozitarea deșeurilor

gunoieraConsiliul local al municipiului Vulcan a avizat astăzi, în mod favorabil, solicitarea operatorului local de gestionarea a serviciilor publice de colectare și depozitare a deșeurilor, privind majorarea prețului pentru acest serviciu. Măsura a fost necesară având în vedere faptul că, odată cu închiderea platformei temporare de depunere a deșeurilor menajere de la Dâlja (Petroșani), societatea care asigură aceste servicii de utilitate publică are obligația de a transporta deșeurile colectate de pe raza municipiului Vulcan la deponeul conform cerințelor de mediu de la Horezu (județul Vâlcea), ceea ce în mod evident implică o creștere a costurilor de transport.

Noul tarif pentru colectarea, sortarea și transportul deșeurilor municipale practica de operatorul local Pregoterm SA Vulcan a fost astfel majorat la 256,34 lei/tonă – pentru serviciile care implică transpotul și depozitarea la deponeul de la Horezu, respectiv la 253,17 lei/tonă – pentru serviciile care implică transportul și depozitarea la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Bîrcea.

ilePrimarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile sune însă că această majorare de tarif nu va atrage după sine și o creștere a taxei de salubritate aplicată persoanelor fizice de pe raza municipiului Vulcan. ”Din păcate, problemele care au apărut după ce Vulcanul a fost nevoit să-și închidă groapa de gunoi, iar sistemul de management integrat de la Bârcea nu a devenit încă funcțional, generează o serie de fluctuații ale tarifului cu care operează Pregotermul, modificări bazate pe calculul economic al cheltuielilor. Cum distanța până la care vor fi, în perioada următoare, transportate deșeurile de la Vulcan la Horezu este evident mai mare, Pregotermul a solicitat o creștere a tarifului pe care-l plătește administrația locală pentru aceste servicii. În funcție de indicatorii economici estimați și realizați, acest tarif poate să crească sau să scadă în perioada următoare. Cert este însă că, pentru perioada următoare, nu luăm în calcul și o modificare a valorii taxei de salubritate pe care o achită cetățenii municipiului Vulcan”, a explicat primarul Gheorghe Ile.

Proiectul de hotărâre inițiat în acest sens a fost adoptat, în unanimitate, de Consiliul local Vulcan.