Primăria Petroșani angajează un consilier pentru Biroul de Cadastru

primaria petrosaniPrimăria municipiului Petroșani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier cls.I, gradul profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani – Biroul cadastru, registru agricol.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului
Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 09 mai 2017, ora 10, data interviului se va comunica ulterior.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afisează la sediul instituţiei, se publică în presa locală şi pe
site-ul www. petrosani.ro

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul instituţiei, compartiment resurse umane  sau  la telefon nr. 541220, interior 119 .