Primăria Petroșani / Concurs pentru postul de inspector la Biroul de autorizare și avizare

primaria petrosaniPrimăria municipiului Petroșani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector cls.I, gradul profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani-Biroul autorizare și avizare .

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului
Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93 şi constă în proba scrisă în data de 16 mai 2017, ora 10, data interviului se va comunica ulterior.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afisează la sediul instituţiei, se publică în presa locală şi pe
site-ul www. petrosani.ro

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul instituţiei, compartiment resurse umane  sau  la telefon nr. 541220, interior 119 .