Primăria Vulcan anunță dezbaterea publică a proiectului privind aprobarea Programului anual al municipiului Vulcan pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2017

primaria vulcanAducem la cunoştinţa persoanelor interesate că în şedinţa Consiliului local al municipiului Vulcan din luna Mai se va dezbate următorul proiect de hotărâre care face obiectul Legii. Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al municipiului Vulcan pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2017, în condiţiile Legii nr.350/2005 şi a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte finanţate din fondurile publice ale municipiului Vulcan privind sprijinirea Cultelor religioase .

Iniţiator. Primarul Municipiului Vulcan. 

În perioada 23.03.2017 – 01.04.2017, inclusiv, persoanele fizice şi asociaţiile legal constituite, interesate, vor putea depune în scris la sediul Primăriei Municipiului Vulcan, camera 18, propuneri , sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre de mai sus menţionat.

Persoana din cadrul instituţiei noastre desemnată ca fiind responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă care va primi propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare este    d-şoara jr. Sîrb Sorina.

Anexăm prezentului anunţ proiectul sus menţionat şi expunerea de motive a iniţiatorului din care rezultă necesitatea aprobării proiectului  de hotărâre mai sus indicat.

SECRETAR, Jr. RODICA PETER