Consiliul județean așteaptă astăzi trei decizii ”de îndată” ale consilierilor săi

cj hdConsiliul județean Hunedoara se reunește astăzi într-o ședință de îndată convocată de președintele Mircea Bobora, în vederea dezbaterii și aprobării următoarelor proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii pe perioadă determinată, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, a contractului de servicii având ca obiect ”Servicii de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Barcea Mare, județul Hunedoara”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție;

3. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Bulz Diana-Nicoleta în funcția contractuală de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș.