Rectorul Universității din Petroșani în comisia națională de evaluare a acordării titlurilor de doctor

radu sorinConsiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel naţional, care îsi desfăşoară activitatea in conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Activitatea acestuia este însă extrem de importantă, având rolul de a confirma autenticitatea tezelor de doctorat emise de toate universitățile din România.

Activitatea CNATDCU este organizată în cadrul a 5 domenii fundamentale , 35 comisii de specialitate şi 77 domenii fundamentale. Cele 5 domenii fundamentale sunt: Matematică și științe ale naturii, Științe inginerești, Științe biologice și biomedicale, Științe sociale, Științe umaniste și arte.

Universitatea din Petroșani este prezentă în structura de conducere a acestui important consiliu academic, prin prof.univ.dr.ing. Radu Sorin – Rectorul Universității din Petroșani, care deține calitatea de membru al Comisiei de Inginerie geologică, Inginerie geodezică, Mine, Petrol și Gaze. Acesta a fost reconfirmat în această calitate, atât în forurile de decizie din cadrul Universității Petroșani, cât și în cele ale CNATDCU.

”Este pentru mine o onoare, dar în același timp o imensă responsabilitate, aceea de a face parte din componența Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare. Pot spune, în același timp, că am acumulat deja o experiență bună în cadrul acestui for academic, în cadrul căruia reprezint deja de câțiva ani buni, împreună cu doamna prof. Maria Lazăr, Universitatea din Petroșani”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, Rectorul Universității din Petroșani.

De asemenea, prof.univ.dr.ing. Maria Lazăr de la Univesritatea din Petroșani a fost reconfirmată, la rândul ei,  în funcția de membru al CNATDCU.