Raportul anual al Poliției locale din Vulcan pentru anul 2016

politisti-locali-vulcanÎn Raportul Primarului Municipiului Vulcan pe 2016, prezentat Consiliului local în cadrul ședinței publice din 30 martie 2017, se regăsește și cel al activității Poliției Locale, cu toate Birourile cuprinse în cadrul acestui Serviciu.

La nivelul Biroului de ordine publică, pază şi activităţi pe linie de evidenţa persoanelor, sinteza activității pe anul trecut cuprinde următoarele informații:

Conform planificării efectivelor, la nivelul Poliției Locale Vulcan s-au efectuat 1095 patrulări auto pe trei schimburi, 273 patrulări pedestre de regulă pe timp de noapte în patrule mixte cu agenții Poliției Municipiului Vulcan pe linie de Ordine Publică în zona de responsabilitate.

Pentru însoțirea și asigurarea protecției personalului din aparatul de specialitate al Primarului, polițiștii locali, au executat peste 300 de misiuni, în vederea efectuării unor controale și acțiuni specifice de către:
– lucrătorii sociali din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială;
– lucrătorii din cadrul biroului Urbanism;
– lucrătorii din cadrul Direcției A.D.P.P.
– lucrătorii din cadrul biroului agricol;
– lucrătorii din cadrul Serviciului taxe și impozite;
– lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidența a Persoanelor;

Au fost executate 245 misiuni privind asigurarea transportului de valori de la Primăria Vulcan la Trezoreria Petroșani și 60 misiuni de Transport corespondență.

Pe lângă acţiunile stabilite, poliţiştii locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris. Numărul sesizărilor primite în anul 2016 se ridică la 459 din care 367 au fost sesizări telefonice şi 92 adrese, sesizări şi reclamaţii scrise. Acestea au cuprins o gamă largă de aspecte din competenţa lucrătorilor Poliţiei locale, referitor la:
– tulburarea ordinii şi liniştii publice;
– consum de băuturi alcoolice pe domeniul public;
– apelarea în mod repetat la mila publicului;
– pentru pătrunderea fără drept în incinta instituțiilor școlare;
– alungarea din locuinţa comună;
– aruncarea de deşeuri pe cursurile şi albiile râurilor;
– violența în familie;
– nerespectarea normelor de curăţenie şi depozitare a deşeurilor;
– deteriorarea şi protejarea spaţiilor verzi;
– lăsarea fără supraveghere a animalelor din gospodărie;
– nerespectarea regimului parcărilor;
– sesizări privind construcţii sau modificări în spatii locative fără autorizaţie;
– reclamaţii privind încălcarea proprietăţii şi a normelor de convieţuire socială;
– depistarea şi conducerea la adăpostul social al oamenilor străzii;
– blocarea sau deteriorarea cailor de acces, etc.

Agenți ai poliției locale au găsit și returnat proprietarilor, obiecte de valoare pierdute, fapt ce denotă moralitatea și profesionalismul acestora – 3 cazuri.

La toate acestea se adaugă și 8 misiuni pe linie de ordine publică efectuate de polițiștii locali la meciurile de fotbal a echipei locale C.S.M.V. – Vulcan.

În ceea ce priveşte documentarea activităţilor prevăzute de legea penală, în perioada menţionată, au fost depistate 35 fapte penale, ce întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, după cum urmează:
– 20 furturi cu intrare prin efracţie;
– 15 infracțiuni de loviri și alte violențe;

Mențiuni cu privire la timpul și locul de comitere a principalelor categorii de fapte:
* Locurile în care s-au comis infracţiunile au fost: Cartier Colonia de Jos Vulcan – furturi de cărbune, Cartierul Cocoşvar, Cartier Micro 3 B – furturi din auto, furturi din locuinţe, loviri sau alte violenţe, furturi din societăţi comerciale (magazine) şi garaje, B-dul M. Viteazu – zona centrală a municipiului, furturi din auto, furturi din societăţi comerciale.
* Dintre societăţile comerciale cu capital de stat, s-au înregistrat furturi de la E.M. Vulcan, E.M. Paroşeni şi E.P.C.V.J. Vulcan, majoritatea fiind furturi de materiale feroase şi cărbuni din garniturile de vagoane ce strabat Cartierul Colonia de Jos Vulcan. Furturile de şi din auto, au fost comise pe timpul nopţii, pe parcursul zilelor saptamanii, în Cartierul M3B, dar șiîn zona central a municipiului, majoritatea fiind comise prin efracţie.

Au fost executate două mandate de aducere, trimise de instanța de judecată, precum și pentru îndeplinirea procedurii de afișare a 14 procese verbale de contravenție refuzate a fi semnate de contravenienți.

În această perioadă Poliţia Locală Vulcan a mai executat şi alte misiuni şi activităţi specifice:
– pentru asigurare ordinii și liniștii publice, polițiștii locali au intervenit în 128 de cazuri, la solicitarea Dispeceratului Poliției Municipiului Vulcan;
– polițiștii locali au asigurat sprijin echipajului SMURD Vulcan în 37 cazuri la solicitarea acestora;
– în perioada de referinţă, poliţiştii locali au acționat la depistarea persoanelor care apelează la mila publicului pe raza municipiului Vulcan și de combatere acestui fenomen, precum și a persoanelor care îndrumă la practicarea acestui fenomen, care creează disconfort cetățenilor
municipiului Vulcan – 5 cazuri.
– acțiuni de depistarea a persoanelor fără adăpost și de predare a acestora la Centrul Social din zona Dincă – 5 cazuri;
– acţiuni constând în identificarea unor situaţii care pot crea stări de pericol pentru populaţie: deteriorări ale covorului asfaltic, depuneri de zăpadă sau de polei, gropi, lipsa capacelor de la gurile de canalizare, copaci căzuţi din diverse motive, defecţiuni la iluminatul public stradal, prezenţa câinilor fără stăpân. În toate cazurile, au fost sesizate instituţiile abilitate să intervină pentru înlăturarea lor. Totodată poliţiştii locali au participat alături de echipajele de pompieri la 13 cazuri de stingere a incendiilor, produse pe raza municipiului Vulcan, limitând pătrunderea persoanelor neautorizate în zona afectată;
– au fost înmânate 154 de înştiinţări de aducere la cunoştinţă, pentru persoanele care trebuie să presteze muncă în folosul comunităţii la Primăria Municipiului Vulcan, conform sentinţelor primite;

Pentru asigurarea protecției unitaților școlare, a siguranței elevilor, agenții din cadrul Poliției locale au desfășurat activitățile specifice
corespunzătoare acestui domeniu de intervenție, pază, siguranță și control.

Jr. Mihăiță Mezaborschi
Șef Serviciu Poliție Locală