Cu prof. Adriana Almășan despre proiectele Casei Corpului Didactic din Deva

adriana_almasan devaCa în fiecare an, în această etapă, Casa Corpului Didactic Hunedoara traversează o perioadă bogată în evenimente specifice, de formare continuă pentru profesori și nu numai.

Despre acestea, dar și despre alte teme ale domeniului, am aflat mai multe amănunte de la prof. Adriana Almășan, director al instituției.

”În momentul la care vorbim, avem o serie de programe, în diferite faze de derulare pentru aproape toate categoriile de personal care lucrează în școlile hunedorene. Pentru managerii școlari, directori de școli care au fost numiți prin concurs în acest an, oferim câteva programe pe teme de leadership, comunicare și management educațional. Am pregătit de asemenea un program special, acreditat de către instituția noastră, pentru profesorii care vor lucra în calitate de evaluatori în comisiile pentru examenele naționale din acest an – de titularizare sau pentru obținerea gradelor didactice.

Ca răspuns la o solicitare care a apărut mereu în studiile noastre de nevoi, avem în derulare două programe pentru cadrele didactice care lucrează în medii școlare dificile: ”Perspective SOCEM: dezvoltarea social-cognitivă și emoțională la copii și adolescenți” și ”Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă”.Întro zonă de interes învecinată, cea a educației pentru dezvoltare personală, am derulat etapa ”față-în față” din cadrul programului ”Mai întâi, caracterul”, împreună cu reprezentanții organizației Character First Romania, pentru cei peste 110 cursanți care au ales să parcurgă, apoi, varianta online a programului. Apreciez că acest pachet tematic poate fi deosebit de util educatorilor în contextul în care, în ultima perioadă, școala, familiile, copiii și tinerii se confruntă cu probleme destul de grave, care au nevoie de o abordare educațională corectă, de mai multă comunicare, de consiliere adecvată.

Pe de altă parte, am identificat oportunități de formare și pentru personalul nedidactic din școli – îngrijitori, personal administrativ etc. După ce au parcurs cursul, cei peste 80 de cursanți ai programului „Noţiuni fundamentale de igienă”participă ,zilele acestea, la activitățile specifice de evaluare, împreună cu formatori abilitați din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara.

Avem, și în acest an școlar, două programe ce se vor desfășura sub forma ”învățămânului la distanță” (ID): unul se referă la dezvoltarea abilităților de viață la copii și adolescenți, iar al doilea la modalitățile de stimulare a creativității elevilor prin intermediul lecțiilor și al celorlalte activități formale sau non-formale.”

Susa foto: Hunedoara Liberă.ro