Modernizarea Muzeului Mineritului din Petroșani, la un pas de obținerea fondurilor europene

muzeul-minerituluiConsilierii locali ai municipiului Petroșani au avizat, în unanimitate, în mod favorabil, în cadrul ședinței extraordinare care avut loc în aceste zile, proiectul de hotărâre prin care au fost reactualizați indiatorii tehnico-economici ai proiectului privind reabilitarea, din fonduri europene, a Muzeului Mineritului.

În urma parcurgerii etapei de evaluare tehnică și financiară, proiectul “Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” depus pentru finanțare prin POR 2014-2020 de către municipalitatea de la Petroșani, a obținut 78 de puncte din maxim 80 puncte și se află în etapa de precontractare.

Prin implemengarea acestui proiect, se urmărește reabilitarea clădirii muzeului compusă din demisol, parter și pod prin executarea unor lucrări de reparații, intervenții de consolidare și intervenții structurale; accesibilizarea clădirii pentru persoanele cu dizabilități locomotorii prin realizarea unei platforme-ascensor automate în zona accesului principal și construirea unui lift în interiorul clădirii care să asigure accesul de la demisol până în pod; dotarea muzeului cu instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea utilităților și a condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție; dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural; amenajarea suprafeței exterioare de teren cu alei, trotuare, spații verzi, realizarea unei platforme betonate pentru prezentarea exponatelor exterioare și a unui spațiu tip piațetă în fața clădirii.

Proiectul “Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” este unul dintre cele mai importante proiecte depuse de autoitățile locale din Petroșani pe noile programe finanțate din fonduri europene în exercițiul bugetar 2014-2020.