Peste 150 de milioane de euro pentru proiecte majore în orașele reședință de județ din Regiunea Vest

vestAzi, la sediul ADR Vest, a avut loc evenimentul de semnare a celor 4 acorduri de delegare atributiei de selectare strategica a proiectelor propuse spre finantare in cadrul axei prioritare 4 – Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabilea Regio-Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014–2020. Aceste atributii au fost delegate primariilor din resedintele de judet ale Regiunii Vest – Arad, Deva, Resita si Timisoara.

Acordurile de delegare au fost semnate – cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene – de către cei patru primari:

  • Gheorghe FALCĂ – Primar, Primaria Municipiului Arad,
  • Mircia MUNTEAN – Primar, Primaria Municipiului Deva,
  • Ioan POPA – Primar, Primaria Municipiului Resita,
  • Nicolae ROBU – Primar, Primaria Municipiului Timisoara.

Alaturi de acestia, in cadrul evenimentului au participat reprezentanti ai ADR Vest, organizatia avand rolul de Organism Intermediar pentru Regio-POR la nivelul Regiunii Vest.

Semnarea celor 4 acorduri de delegare este o etapă necesară în vederea constituirii Autorităților Urbane, o precondiție pentru accesarea finanțărilor dedicate dezvoltării urbane durabile din cadrul Regio-POR 2014-2020, în contextul noilor regulamente europene.

În această perioadă, ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice ale axei prioritare 4 (obiectivele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 și 4.5) se află în plin proces de consultare publică, cu termen limită data de 18 aprilie 2017.

Proiectele care vor primi finanțare în cadrul celor 5 obiective specifice vizează:

  • 1:diminuarea ponderii utilizării autoturismului personal prin îmbunătățirea transportului public urban de călători, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele de trasee pentru biciclete, crearea/modernizarea unor spaţii pietonale atractive;
  • 2:reconversia/reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunității;
  • 3:rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în anumite zone defavorizate și marginalizate din interiorul orașelor, prin asigurarea condițiilor de bază infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, spațiipublice etc.);
  • 4: construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe);
  • 5: construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

 Bugetul disponibil pentru Regiunea Vest este de 150,37 milioane euro. Fiecare municipiu reședință de județ din regiune (Arad, Deva, Reșița și Timișoara) dispune de alocări financiare predeterminate.