418 locuri la admiterea în şcolile militare de învăţământ pentru tinerii care doresc să urmeze o carieră în Jandarmeria Română

ziua jandarmeriei2Pentru sesiunea de admitere 2017, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate un număr de 418 locuri, astfel:

 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
 • 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;
 • 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi);
 • 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 180 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 3 locuri de Maistru militar auto alocate Jandarmeriei Române.

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 109 locuri, pentru care Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara recrutează candidaţi, după cum urmează:

 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I.;
 • Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri alocate M.A.I.;
 • Institutul Medico-Militar – 5 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală”.
 • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 12 locuri alocate M.A.I. (IGAV);
 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – Facultatea de Inginerie Marină – 4 locuri alocate M.A.I., specialitatea militară – Navigaţie, Hidrografie şi echipamente navale.
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 2 locuri alocate M.A.I., specialitatea militară – Logistică;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 12 locuri alocate M.A.I.;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 14 locuri alocate M.A.I.

 

Pentru înscriere trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile M.A.I. la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N.;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Cererile de participare la examenele de admitere se depun la reşedinţa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, din Deva, str. Dr. Victor Şuiaga, nr. 10, (lângă Morile Boromir). Telefon 0254/228910, fax 0254/228911, int. 24407 sau 24535, zilnic de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00 după cum urmează:

 • pentru Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti şi instituţiile de învăţământ ale MApN, până la data de 26.05.2017;
 • pentru şcolile postliceale ale M.A.I., până la data de 21.07.2017;

Data susţinerii examenelor de admitere, tematica şi bibliografia pentru examen, regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului, graficul desfăşurării concursului, precum şi alte informaţii de interes sunt disponibile pe site-urile instituţiilor militare de învăţământ, la adresele www.academiadepolitie.ro , www.scoaladragasani.ro , www.jandarmeriafalticeni.ro.