Peste 30 de proiecte vor fi analizate în ședința Consiliului local Petroșani pe luna aprilie

primaria petrosaniConsiliul local al municipului Petroșani se reunește miercuri, 26 aprilie 2017 în ședința de lucru aferentă lunii aprilie. Consilierii vor avea de analizat, dezbătut și aprobat nu mai puțin de 29 de proiecte, la care se adaugă alte câteva rapoarte supuse analizei Consiliului local.

Iată subiectele de pe ordinea de zi a ședinței de miercuri:

 1. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Petroșani
 2. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale municipiului Petroșani
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții al municipiului Petroșani pe trimestrul I 2017
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului împrumuturilor externe și interne al municipiului Petroșani pe trimestrul I 2017
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Urgență Petroșani
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Petroșani
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 de lei în vederea sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, în luna aprilie 2017
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 16.000 lei, în vederea organizării unei acțiuni dedicate sărbătoririi pe 15 mai 2017 a zilei denumită generic Ziua Familiei, instituită prin HCL 58/2012
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8000 lei în vederea participării Consiliului Local al municipiului Petroșani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor și Elevilor Petroșani al concursului național de gimnastică aerobică Cupa Parâng – ediția a XI-a în luna mai 2017
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3000 lei în vederea participării Consiliului Local al municipiului Petroșani în calitate de coorganizator alături de Parada Film a unui eveniment cultural
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 300.000 lei ca sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de investiții la Catedrala Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroșani – Direcția de Asistență Socială și Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială – Centrul de Îngrijire Medicală și Asistență Socială la domiciliu Petroșani
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroșani – Direcția de Asistență Socială și Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Socială – Centrul de Zi pentru copii și tineret aflați în dificultate Maria Stein Petroșani
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării mijloacelor fixe rezultate în urma implementării proiectului “Extinderea șI reabilitarea sistemului de alimentare cu apă șI canalizare în aglomerarea Petroșani – municipiul Petroșani” și proiectul “Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului” către SC ApaServ Valea Jiului SA
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea DADPP în administrarea a două unități de învățământ a centralelor termice pe gaz, precum și a clădirilor puncte termice
 16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Pro Familia Petroșani a spațiului situat în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, în suprafață utilă de 21,56 mp, pe o perioadă de 5 ani
 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii fondului de stimulente în vederea punerii în aplicare a prevederilor sentinței civile nr. 444/CA/15.06.2016 a Tribunalului Hunedoara
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 22 mp, situată pe str. Gen. Vasile Milea
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 3 mp, situată în str. Independenței
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 3 mp, situată în str. Independenței, zona bl 5
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Unirii, nr. 8A
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecerere a unor terenuri din proprietatea privată a statului în proprietate particulară
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a terenului în suprafață de 32 mp situat în strada Calea Romană, notat în CF nr. 64247 Petroșani, nr. Cadastral 691
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 195 mp, situat în strada Gheorghe Dona, nr. 18/1, notat în CF nr. 64088 Petroșani, nr cadastral 64088
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunilor din proprietatea publică și privată a municipiului Petroșani
 26. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Petroșani” domnului prof.dr. George Litarczek.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1200 de lei în vederea participării Consiliului local, în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” la evenimentele organizate în cadrul proiectului ”LiceEniada” v2.0 în perioada 6-7 mai și în 12 mai 2017.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar 2016.
 29. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Petroșani” domnului dr. Mihail Banacu.

Consiliul local Petroșani va dezbate, în ședința de astăzi și Raporul privind măsurile de prevenire și combatere a maginalizării sociale pe trimestrul I 2017, Raportul de activitate al viceprimarului municipiului Petroșani pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, dar și rezultatele unui Studiu de soluție privind alimentarea cu căldură a municipiului Petroșani.