Consiliul județean Hunedoara se reunește astăzi în ședință. Ce subiecte sunt în dezbatere ?

cjhunedoara1Președintele Consiliului județean Hunedoara, Mircea Bobora, a convicat pentru vineri, 28 aprilie 2017, orele 11,00 o nouă ședință de lucru a Consiliului județean Hunedoara, în temeiul prevederilor art.94 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe ordinea de zi a întâlnirii se află următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de ”EXCELENȚĂ” veteranilor de război din județul Hunedoara;

2. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2017;

3. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2017;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2016;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva pe anul 2017;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Teatrului de Artă Deva și Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva la organizarea proiectului de interes județean Festivalul Opera Nights 2017;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Teatrului de Artă Deva la organizarea proiectului de interes județean Concertul Simfonic Extraordinar – Ziua Europei;

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;

9. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis constând în acordarea de facilități de preț (tarif de închiriere) și de servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de Dezvoltare EconomicoSocială a județului Hunedoara;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului public județean Salvamont Hunedoara;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare în justiție a intereselor Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;

17. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara aflate în folosința gratuită a Centrului Militar Județean Hunedoara;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare și cooperare între Consiliul Județean Hunedoara și Institutul Național al Patrimoniului cu scopul protejării cetăților dacice din Munții Orăștiei, înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexelor la decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”;

20. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara;

21. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către Kiszely Fabius-Tiberiu;