Serviciu de Promovare şi Dezvoltare a Turismului în Judeţul Hunedoara

hunedoaa-targ5Consiliul Județean Hunedoara a aprobatînființarea, în structura Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara a unui „Serviciu de Promovare şi Dezvoltare Turism în Judeţul Hunedoara”. Acesta va avea ca scop principal promovarea obiectivelor turistice din județ, precum și realizarea activităților adiacente acestui domeniu, acțiunile având ca finalitate dezvoltarea din punct de vedere economic și social a județului Hunedoara.

Potrivit directorului ADEH, Radu Barb, pentru o mai bună promovare a potențialului turistic al Județului Hunedoara, A.D.E.H. intenționează să deschidă trei puncte de lucru în localitățile/zonele cu potenţial turistic ridicat, respectiv Brad, Hațeg și Petroșani, deservite de personal de specialitate din cadrul acestui serviciu.

Obiectivele noului „Serviciu de Promovare şi Dezvoltare Turism în Judeţul Hunedoara” sunt:

  • realizarea şi promovarea Calendarului Anual de Evenimente al Judeţului Hunedoara;
  • realizarea de materiale de promovare a zonelor și obiectivelor turistice din județ: filme de prezentare, spoturi publicitare, portofoliu foto, broșuri, flyere etc.; reprezentarea Județului Hunedoara la Târgul de Turism al României, precum și la alte evenimente din acest domeniu din țară și din străinătate;
  • întocmirea bazei de date privind potenţialul turistic al judeţului prin inventarierea şi monitorizarea principalelor resurse turistice ale judeţului Hunedoara;
  • realizarea acţiunilor de promovare a elementelor culturii tradiţionale cu valenţe turistice; întocmirea bazei de date cu unitățile de cazare din Județul Hunedoara;
  • crearea aplicației mobile Turism în Hunedoara; promovarea județului Hunedoara pe pagina de Facebook Enjoy Hunedoara; promovarea „Asociaţiei de Producători de Produse Tradiţionale şi Ecologice”;
  • acordarea de consultanţă personalului din centrele de informare şi promovare turistică ale judeţului Hunedoara.