Trei posturi de funcționar public disponibile la Primăria Lupeni

primaria lupeniPrimaria Municipiului Lupeni organizează un concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1. Doua postruri- Consilier IA (studii superioare), Serviciul Lucrări Edilitar Gospodăreşti

2.Un post Arhivar (studii medii) – Biroul Administraţie Locală, Registratură, Arhivă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Consilier IA (studii superioare), Serviciul Lucrări Edilitar Gospodăreşti: să fie absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnic – inginer; vechime în specialitatea studiilor absolvite/experienţă în domeniu: nu este necesară.

2. Arhivar (studii medii) – Biroul Administraţie Locală, Registratură, Arhivă: să fie absolvent de studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor absolvite/experienţă în domeniu: nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 05 iunie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Lupeni, din Lupeni, Str. Revoluţiei nr. 2, tel. 0254/560725.