Sprijin pentru societatea civilă din partea autorităților locale din Lupeni

primaria lupeniLa Lupeni, dorința autorităților locale de a sprijini activitatea numeroaselor organizații neguvernamentale care contribuie la viața socială a comunității, se manifestă nu doar la nivel declarativ ori de intenție, ci este demonstrată inclusiv prin deciziile deja luate în această direcție.

Un exemplu edificator în acest sens este decizia luată recent de Consiliul local, care prin adoptarea HCL nr. 47/2017, a dispus acordarea unor scutiri la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru organizațiile neguvernamentale locale, care funcționează în baza prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la fundații și asociații.

Primarul interimar al municipiului Lupeni, Iacob Mesaroș, inițiatorul proiectului, spune că pentru a beneficia de această facilitate, ONG-urile locale trebuie să desfășoare o activitate socială într-unul din domeniile următoare: suport și asistență pentru familiile cu copii aflați în dificultate; asistență, suport și îngrijire pentru persoanele în vârstă; centre de zi pentru copii și tineri aflați în dificultate; asistență și suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, persoane infectate sau bolnave de HIV, persoane fără venituri sau cu venituri mici, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile.

Scutirile la plata impozitului/taxe pe clădiri și teren pentru aceste organizații neguvenamentale se acordă pe bază de cerere înregistrată la Primăria municipiului Lupeni. Cererea trebuie să fie însoțită de o serie de documente justificative, menționte în HCL 47/2017. Decizia autorităților locale din Lupeni de sprijinire a societății civile, a fost validată cu votul unanim al Consiliului local.