Concurs la Primăria Vulcan. Se caută un șef pentru Serviciul public de pază.

primaria vulcanPrimăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31 anunţă organizarea în intervalul 12 – 15 iunie 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de conducere vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  1. Şef serviciu – Serviciul public de pază – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor – minim 2 ani.

Concursul se organizează astfel:

Proba scrisă:     12 iunie 2017  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Interviul:   15 iunie 2017  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 29.05.2017, orele 1600.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.