Apa Serv Valea Jiului semnează vineri contractul de finanțare europeană pentru noi investiții

Vineri, 19 mai 2017, ora 12,30 va avea loc la sediul central al Apa Serv Valea Jiului din Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 2, semnarea contractului de finanțare  pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judetul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”.

Contractul de Finanțare va fi semnat între MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare și APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în calitate de Beneficiar. Din partea MDRAPFE, va fi prezentă la ceremonia de semnare a contractului d-na Rovana Plumb, ministrul delegat al Fondurilor Europene, iar din partea Apa Serv Valea Jiului, contractul va fi semnat de către dl. Costel Avram,  directorul general al operatorului regional și de către dl. Gheorghe Ile, președintele în exercițu al ADI Apa Valea Jiului.

La eveniment vor participa, de asemenea, reprezentanți ai Autorității de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM),  președintele Consiliului județean Huneodara, dl. Mircea Bobora, parlamentari ai județului Hunedoara,  primarii localităților din Valea Jiului, consilieri locali și județeni ș.a.

 Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului intitulat: ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”, realizat în cadrul Apelului de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată – proiecte noi de investiții, pe Axa prioritară: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Proiectul este co-finanțat din Fondul de Coeziune  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. și are o valoare totală  aprobată de 384.329.650,38 lei (cca. 90 de milioane de euro). 85%  din valoarea contractului reprezintă fonduri europene nerambursabile; 13%  fiind alocați de la Buget de stat iar 2% reprezentând contribuțiile locale ale Consiliilor Locale și Consiliul Județean Hunedoara (acționarii ASVJ).

Proiectul privind Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judetul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”, prevede realizarea următoarelor investiții majore:

  • Reabilitare aductiuni – 29,2 km (din care aductiune Campu lui Neag – 4,2 km);
  • Reabilitare retele apa – 69,6 km ( Petrosani-18,4 km, Petrila-9,2 km, Aninoasa-1,9 km, Vulcan-16,0 km, Lupeni-17,1 km, Uricani-7,0 km)
  • Extindere rețele apa Campu lui Neag – 8 km;
  • Reabilitare canalizare – 47,3 km (Petrosani-11 km, Petrila-7,4 km, Aninoasa-2,5 km, Vulcan-7,2 km, Lupeni-12,8 km, Uricani-6,4 km);
  • Reabilitare 1 captare apa Izvorul ;
  • Reabilitare 2 statii tratare (Taia si Zanoaga);
  • Statii de pompare – 6 bucati (2-Petrosani, 2-Lupeni, 2-Uricani);
  • sistem centralizat SCADA, inclusiv bransamente electrice
  • achizitia de utilaje si echipamente pentru interventii in sistemele de apa si apa uzata.

Proiectul urmează a fi implementat în perioada 19 mai 2017 – 31 decembrie 2023.

Acesta este primul   proiect  nou  de investiţii în exerciţiul financiar 2014 -2020 , finanţat prin  Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) și reprezintă totodată cea mai mare investiție în infrastructura de apă şi apă uzată în Valea Jiului.