Exercițiu de alarmare publică la Petroșani

În data de 24 mai 2017, între orele 09,00 și 11,00 va avea loc la Petroșani, în zona Școlii generale ”IG Duca” – sediul vechi, un exercițiu de alarmare publică avînd ca temă testarea gradului de intervenție în cazul producerii unui cutremur.

Potrivit inspectorului șef al Protecției Civile din Primăria municipiului Petroșani, Ion Bunea, exerciţiul de alarmare publică are ca scop :

  • pregătirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Celulelor de Urgenţă de la Operatorii Economici ;
  • funcţionarea mijloacelor de alarmare ;
  • cunoaşterea semnalelor de alarmare de către populaţie şi salariaţi ;
  • cooperarea între echipele de intervenţie din municipiul Petroșani
  • -se va închide circulația în zona primăriei și școala IG Duca -sediul vechi

În cadrul exercițiului de alarmare, se vor introduce semnalele:

– ALARMĂ LA DEZASTRE –care se compune din 5 sunete a 16 sec. fiecare, cu  pauză de 10 sec. între ele.

– ÎNCETAREA ALARMEI  – se compune  dintr-un sunet continuu, de aceiaşi intensitate,  cu  durata de  2 minute

Autoritățile publice locale și Protecția Civilă atenționează cetățenii că la recepţionarea semnalelor, aceștia sunt obligaţi :

– să înceteze activităţile ;

– să ridice mijloacele de prim ajutor sanitar şi de protecţie individuală ;

– să-şi asigure rezerva de apă şi de alimente ;

–  să se evacueze ,să evite staționrea lîngă clădiri,să asculte comunicatele de protecție civilă

”Înainte de părăsirea încăperilor, se întrerupe alimentarea cu gaze, apă şi curent electric al instalaţiilor folosite. După introducerea semnalului „ÎNCETAREA ALARMEI” activităţile se reiau în mod normal. În perioada amintită, vă rugăm să nu creaţi panică, să vă păstraţi calmul”, spune Ion Bunea, inspector Protecție Civilă la Primăria municipiului Petroșani.