Ședință de Consiliu local, astăzi, la Petroșani

Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocat pentru o nouă ședință programată pentru data de 25 mai în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.600 lei, în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani, a celei de-a VI-a ediţii a concursului ,,Petroşani, ieri…azi”, în luna mai 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară ,,Carbo Gremium” Petroşani şi Parohia Romano-Catolică, al evenimentelor organizate în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Valea Jiului, în perioada 22-25.06.2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 16.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor legate de transportul reprezentanţilor Ansamblului Folcloric Parângul şi ai reprezentanţilor administraţiei publice locale din Petroşani la Festivalul Internaţional de Muzică şi Dansuri Populare din Psary – Polonia, în perioada 15-20 iunie 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 38.000 lei necesari organizării taberei de elevi în municipiul Petroşani, pe bază de reciprocitate cu oraşul înfrăţit Varpalota-Ungaria , în perioada 18-23 iulie 2017 în municipiul Petroşani şi deplasarea elevilor din Petroşani la Varpalota în perioada 17-22 iulie 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării la Varpalota – Ungaria a unei delegaţii care va participa la ,,Zilele Victoriei”, în perioada 09-11.06.2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei necesari pentru acoperirea unei părţi din costul combustibilului maşinilor ce-i vor asigura domnului Avram Iancu Marius suportul terestru pe întregul curs al Dunării, aproximativ 6.000 km
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.52/2017
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10..Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11..Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere reţele apă/apă uzată Petrila – Petroşani “.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Fundaţia ,,Sfântul Francisc” Deva-Căminul ,,Cor Iesu” Petroşani a unei parti din imobilul „Punct termic nr.15”, in suprafată construită de 47 mp. situat in str. C-tin Mille, pe o perioadă de 10 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.9289/2007, încheiat cu Crucea Roşie Română -Fliliala judeţului Hunedoara- Subfiliala Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.11309/2011, încheiat cu Asociaţia ,,Niloran”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 25 mp., notat în Cartea Funciară 64903 Petroşani, nr. cadastral 64903, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Petroşani ca urmare a reevaluării acestora.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Petroşani
în domeniul privat şi casarea acestora.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24..Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp. situată în str. Gen. Dragalina.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 532 mp. situat în strada Griviţa Roşie, nr.42, notat în CF nr.64757 Petroşani, nr. cadastral 64757.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 19 mp. situat în strada Eroilor, nr.10 A, parcela 3, notat în CF nr.63561 Petroşani, nr. cadastral 63561.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28..Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în strada 9 Mai, notat în CF nr.64890 Petroşani, nr. cadastral 64890.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în strada Aleea Poporului, notat în CF nr.61805 Petroşani, nr. cadastral 184, nr.top 375/97/24/c/5/6/d/b/10/2/4/88/11.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 217 mp. situat în strada Piscului, nr11, notat în CF 64831 Petroşani, nr. cadastral 64831.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31..Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 122 mp. situat în strada 1 Mai, nr.6/1, notat în CF 64896 Petroşani, nr. cadastral 64896.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32..Proiect de hotărâre privind respingerii solicitării Sindicatului Administraţiei Publice ,,Forţa Legii” de revocare, modificare şi completare a H.C.L. nr.85/2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

33..Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi