Eșalonări la plata obligațiilor fiscale restante la fisc pentru firme

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care se confruntă cu dificultăți financiare, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara reamintește că, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015, pot beneficia de eșalonări la plata obligațiilor fiscale restante la Bugetul General Consolidat.

Derularea unei eșalonări la plata obligațiilor fiscale restante, oferă contribuabililor o serie de avantaje, printre care:

  • neînceperea sau suspendarea executării silite, atât pentru obligațiile eșalonate, cât și pentru obligațiile care constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării;
  • posibilitatea participării la licitațiile publice (obligațiile fiscale eșalonate la plată nefiind considerate obligații fiscale restante dacă se află în termenul de plată prevăzut în graficul de eșalonare)
  • amânarea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate, în vederea anulării la finalizarea eșalonării
  • necalcularea și nedatorarea penalităților de întârziere pe perioada eșalonării la plată (cu excepția situației privind achitarea cu întârziere a ratei de eșalonare)

Pentru a beneficia de eșalonare la plata obligațiilor fiscale, contribuabilii trebuie să depună o cerere, însoțită de documentația aferentă. Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată, documentele justificative anexate acesteia, precum și Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organele fiscale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt prevăzute în Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016.

Informații suplimentare se pot obține de la organul fiscal în raza căruia este arondat contribuabilul. În acest sens, invităm contribuabilii, care figurează cu obligații fiscale restante la Bugetul General Consolidat și care decid să solicite acordarea unei eșalonări la plată, la oricare din sediile Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara.