Primăria Petroșani angajează un referent pentru Biroul autorizare și avizare

Home Economie Primăria Petroșani angajează un referent pentru Biroul autorizare și avizare

Municipiul Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual  vacantă  de execuție de referent tr. IA  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani- din cadrul Biroului autorizare și avizare-compartiment comunicare.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 05.07.2017, ora 10 proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită vor fi afişate la sediul instutuţiei şi pe site-ul www. primariapetrosani.ro

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul instituţiei, compartimentul resurse umane (cam.24)  sau  la telefon nr. 541221, interior  119 .