Promovarea pe piața externă, printre prioritățile INCD – INSEMEX Petroșani

Instituție de cercetare cu real prestigiu în plan local și național, INCD INSEMEX și-a propus, în Planul de activitate al anului 2017 promovarea și extinderea activităților specifice și la nivel internațional. În acest scop, participarea cercetătorilor de la institutul de cercetare din Petroșani la diverse simpozioane, seminarii și concursuri de inventică a devenit un reper important al activității din acest an, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

În primele luni ale acestui an, numai în cadrul competițiilor europene de inventică la care a luat parte, INSEMEX a câștigat nu doar aprecieri meritate din partea organizatorilor, ci și importante și răsunătoare premii. Acestea au mobilizat și mai mult echipa INSEMEX, devenit între timp cel mai prestigios institut de cercetare din România, care-și doresc acum să devină din ce în ce mai vizibili pe piața externă de profil.

INCD INSEMEX îsi propune pentru anul 2017 următoarele priorități:
– Menținerea și chiar creșterea volumului de activitate CDI;

– atingerea unui raport optim între volumul de activitate de cercetare dezvoltare cu rezultate pozitive și numărul de cercetători atestați;

– publicarea de articole în reviste de specialitate, de preferat cu cotație ISI sau indexate în baze de date internationale;

– diseminarea și prezentarea rezultatelor lucrărilor de cercetare.

De asemenea, în vederea atingerii acestor obiective, cei de la INSEMEX și-au propus să aibă în vedere și beneficiile care pot rezulta în urma aplicării planului de dezvoltare sub două aspecte de bază, respectiv beneficiile societății românesti (care are în INCD INSEMEX are competență în asigurarea securității miniere și protectiei la explozie) dar și beneficiile economice directe ale institutului.

În acest sens, în opinia echipei de management a institutului de cercetare de la Petroșani, îmbunătățirea poziției pe piața internă și externă este un punct de prim ineres. ”Acest lucru se poate face prin angrenarea în proiecte cu arii tematice specifice activității desfășurate de INCD INSEMEX, pentru care există atât experiența cât și calificarea necesară; prin participarea în diverse consorțtii și parteneriate, atunci când este abordată o problematică ce impune abordarea multidisciplinară a obiectivelor proiectelor sau contractelor; dar și prin alte mijloace specifice”, arată în Planul lor de Activitate pentru anul 2017, cei de la INSEMEX.

Toate aceste acțiuni definite de echipa de management a INSEMEX, împreună cu membrii Consiliului Știintific și cei ai Consiliului de Administrație, urmăresc păstrarea, consolidarea și dezvoltarea potențialului știintific al INCD INSEMEX Petroșani și, mai ales, promovarea imaginii acestuia, pe plan național și european, cu beneficii majore pentru întreaga regiune și întreaga țară.