UAT Vulcan invită cultele religioase să aplice pentru alocații financiare conform Legii 350/2005

UAT Municipiul Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr. 31, cod fiscal 4375267, localitatea Vulcan, judeţul Hunedoara, telefon 0254 570340, fax. 0254 571910, email primvulcan@yahoo.com

Invită cultele religioase constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pe anul 2017.

1.Denumirea autorităţii finanţatoare: UAT municipiul Vulcan

2.Cod fiscal: 4375267

3.Adresa: B-dul Mihai Viteazu, nr.31, Vulcan, judeţul Hunedoara

4.Telefon: 0254570340

5.Fax: 0254571910

6.E-mail: primvulcan@yahoo.com

7.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor depuse de către cultele religioase pe anul 2017, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice.

  1. Buget alocat: 90.000 lei din bugetul local

9.Durata proiectelor : 5 luni.

10.Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte va fi postată pe site-ul www.e-vulcan.ro, sau se poate ridica de la Biroul Proiecte Dezvoltare Locală, cam.40.

11.Informaţii şi clarificări cu privire la documente: Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcția Tehnică int. 227, 230.

12.Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 24.07.2017, ora 1000

13.Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Bd. Mihai Viteazu, nr. 31, loc. Vulcan

14.Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect:  24.07.2017, ora 13, Sala nr.14

15.Evaluarea şi selecţia propunerilor de proiecte în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 25.07.2017 – 26.07.2017.

16.Anunţulde participare a fost publicat în MONITORUL OFICIAL  AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-A, NR. 114/21.VI.2017.