Consiliul local Petroșani se reunește în ședință. Aflați aici ce subiecte sunt în dezbatere.

Consiliul local al municipiului Petroșani a fost convocat pentru astăzi, de către primarul Tiberiu Iacob Ridzi, în ședință ordinară aferentă lunii iunie. Dezbaterile vor avea loc în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectelor în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani pentru servicii religioase/culte, servicii sportive, activități sociale, activități culturale, a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat nr.9/1169/02.03.2016 aprobat prin H.C.L. nr.43/2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE în municipiul Petroșani, situate în str. Aviatorilor, bl.15A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind însuşirea unor modificări ale inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Petroşani ca urmare a actualizării caracteristicilor acestora.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 3919/2010 încheiat cu Asociaţia ,,Bujor de munte Petroşani 2009”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1000 mp. situată în str. Oltului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp. situată în str.Independenţei, zona Staţiei Meteo.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 320 mp. situată în str.Independenţei, zona Serei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 21 mp. fiecare, situate în str. Aleea Poporului , zona PT 11A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 18 mp. situat în str. N.Bălcescu, nr.8, către d-na Dragoş Paulina şi dl. Dragoş Ioan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 16 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918, bl.71, parter.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului dr. ing. IOAN RANŢA
Iniţiatori :
Consilieri locali : Ioan Rus, Costel Postolache, Lavinia Grigoriu
Margareta Burduf, Florin Nicolae, Iulian Codreanu, Florian Bican

15.Raport de deplasare nr.6313/2017

16.Diverse