Ședință cu 21 de proiecte supuse dezbaterii, astăzi în Consiliul județean Hunedoara

Consiliul județean Hunedoara este convocat astăzi, în ședință ordinară, în temeiul prevederilor art.94 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Evenimentul va avea loc la sediul CJH din Deva, începând cu orele 11.00.

Consilierii județeni sunt invitați la dezbatere și decizie asupra următoarelor proiecte de hotărâre cuprinse pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Burlec-Martin Ionel;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Mutulescu Marius;

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016;

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea prin repoziționare a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitarea conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Hunedoara pe anul 2017;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Sanatoriului de Pnemoftiziologie Geoagiu;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și Orașele Petrila, Aninoasa și Uricani în vederea depunerii proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”;

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei de viteză superioară pe unele sectoare ale DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara pentru autovehiculele din categoria A și B;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus – Mănăstirea Prislop, km.5+100 – 12+275”;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Echipei Intersectoriale Locală privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie (EIL) aprobată prin Hotărârea nr.13/2014 a Consiliului Județean Hunedoara;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Republica Populară Chineză a unei delegații a Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani;

20. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețele de apă/apă uzată Petrila – Petroșani”;