Primăria municipiului Vulcan / Anunț de licitație

Home Economie Primăria municipiului Vulcan / Anunț de licitație
Primăria municipiului Vulcan / Anunț de licitație

Consiliul Local al municipiului Vulcan cu sediul în b-dul M.Viteazu nr.31, jud. Hunedoara, cod poştal 336200, tel.0254-570340, fax.0254-571910, web:www.e-vulcan.ro, e-mail:primvulcan@yahoo.com, cod fiscal: 4375267, scoate la licitaţie publică pentru concesionare următoarele imobile:

-construcţia C2 nr. cadastral 61975-C1 în suprafaţă construită de 324mp;

-construcţia C3 nr. cadastral 61975-C2 în suprafaţă construită de 324mp;

-teren liber şi aferent construcţiilor în suprafaţă totală de 2008mp, înscris în CF nr.61975 Vulcan, nr. cadastral 61975, situate pe b-dul M.Viteazu(târg săptămânal).

Durata concesiunii este de 49 ani.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire pe suport de hârtie începând cu data de 14.07.2017.

Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Direcţia administrarea domeniului public şi privat, etajul II, camera 32 din cadrul Primăriei municipiului Vulcan.

Costul documentaţiei de atribuire este de  5 lei. Plata se va face în numerar la casieria Primăriei municipiului Vulcan.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 966lei/an pentru construcţii şi 2.445,6 lei/an pentru teren.

Data limită de depunere a ofertelor  este 24.07.2017 ora 1300.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 21.07.2017.

Adresa de depunere a ofertelor este: Primăria municipiului Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, jud. Hunedoara, cod poştal 336200.

Ofertele se depun într-un singur exemplar.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 25.07.2017 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, cam 17.

Anunţul de licitaţie a fost transmis spre publicare la data de 03.07.2017.

PRIMAR

ing. GHEORGHE ILE