Promovabilitate de aproape 70% la BAC în județul Hunedoara

2961 de candidaţi s-au înscris pentru sesiunea de vară a examenului de bacanalureat care a avut loc în perioada 26-30 iunie 2017, în cele 9 centre de examen din județul Hunedoara. Dintre aceștia  2817 s-au prezentat și la examenele scrise.

Potrivit inspectorului școlar general al județului Hunedoara, prof.dr. Maria Ștefănie, probele de examen s-au desfăşurat în condiţii optime, cu respectarea strictă a prevederilor din metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat şi a procedurilor transmise de către Ministerul Educaţiei Naționale.

Primele rezultate obţinute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, în judeţul Hunedoara, înaintea soluţionării contestaţiilor, se prezintă astfel:

– Procentul de promovabilitate la nivel judeţean este 69,79%, în creștere față de procentul obținut în sesiunea iunie-iulie 2016 (66,32%).

– La nivelul județului s-au obținut două medii de 10, de către elevele Bocaniciu Iulia, de la Colegiul Național „Decebal” Deva și Popa Paula-Roxana, de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Orăștie.

Situaţia statistică a mediilor peste 6 este următoarea:

Total candidați: 2961
Prezenți: 2817
Reușiti: 1966
Medii între 6-6,99: 409
Medii între 7.7,99: 520
Medii între 8-8,99: 643
Medii între 9-9,99: 392
Media 10: 2

”Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara adresează felicitări tuturor candidaţilor care au promovat examenul de bacalaureat, transmițându-le succes şi realizări în viitor, atât în parcursul lor educaţional şi profesional, cât şi în viitoarea lor evoluţie socială. De asemenea, se cuvine să apreciem efortul cadrelor didactice care au avut o contribuţie deosebită în pregătirea elevilor pentru acest examen, precum și implicarea tuturor partenerilor educaţionali (părinţi, autorităţi și instituţii publice). Precizăm că o prioritate a Inspectoratului Școlar Judeţean Hunedoara şi a unităţilor de învăţământ este optimizarea rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale și după afişarea rezultatelor finale, în data de 10 iulie 2017, la nivelul ISJ Hunedoara, se va realiza o analiză exhaustivă a rezultatelor examenului, pe baza căreia se va realiza un plan de măsuri pentru sprijinirea absolvenţilor care nu au promovat, având în vedere orizontul de timp până la proxima sesiune a examenului de bacalaureat”, a declarat prof.dr. Maria Ștefănie, inspector școlar general al ISJ Hunedoara.