Avertisment AJOFM: Vacantarea și ocuparea locurilor de muncă trebuie anunțate obligatoriu la AJOFM

Conducerea AJOFM Hunedoara atrage atenția agenților economici și instituțiilor publice că, în conformitate cu prevederile art. 10 alin.(1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în a cărei rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Directorul executiv l AJOFM Hunedoara, Nicolae fara explică faptul că informaţiile despre ocuparea locurilor de muncă care au fost comunicate în condiţiile aliniatului precedent, trebuie transmise agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în termen de o zi de la data ocuparea acestora. (art.10 alin.3 din lege). ”În sensul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, angajator este persoană juridică sau persoană fizică cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agenţia, reprezentanța din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizată potrivit legii, care încadrează forţă de muncă în condiţiile legii, nefiind exceptate instituțiile/autoritățile publice.”, spune Nicolae Fara.

Nerespectarea de către angajatori a obligaţiilor prevăzute la art.10 din lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, potrivit art.114 alin.(1), lit.a) din lege.