Primăria municipiului Vulcan / Condiții de participare pentru concursul pentru postul de îngrijitor

Home Stiri la zi Primăria municipiului Vulcan / Condiții de participare pentru concursul pentru postul de îngrijitor
Primăria municipiului Vulcan / Condiții de participare pentru concursul pentru postul de îngrijitor

ANUNŢ

Privind condiţiile specifice de participare la concursul organizat în perioada 28.08-05.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31 anunţă organizarea în intervalul 28.08-05.09.2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  1. Îngrijitor – Compartiment Administrativ deservire – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • şcoala generală absolvită (8 clase);

Concursul se organizează astfel:

Proba practică: 28 august 2017  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Proba scrisă:     31 august 2017  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Interviul:          05 septembrie 2017  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 27.07.2017, orele 1530.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.