Despre momârlanii Văii Jiului într-o carte-document a etnologului Dumitru Gălățan-Jieț: ”Monografia etnografică a Ținutului Momârlanilor”

Nu doar din spiritul său de apartenență etnică la comunitatea momârlanilor de pe Valea Jiului, ci mai ales din pasiunea sa viscerală pentru tradiție și folclor dar și din dorința de a așeza la locul cuvenit istoria momârlanilor noștri, s-a născut o nouă carte a eminentului dr. Dumitru Gălățan-Jieț, intitulată ”Monografia etnografică a Ținutului Momârlanilor”.

Chiar și răsfoind pe ”repede-nainte” cele aproape 450 de pagini, în format A4, ale cărții, m-am dumirit rapid că avem de-a face nu doar cu o simplă monografie care-și propune o altă trecere în revistă, cronologică, a istoriei băștinașilor de pe Valea Jiului, ci cu o abordare academică demnă de statutul unei adevărate cercetări de natură științifică. Pentru că Dumitru Gălățan-Jieț, cu meticulozitatea sa proverbială, nu doar descrie istoria momârlanilor, preocupările, cultura sau tradițiile acestora, ci pentru fiecare ”dezvăluire” în parte caută să explice, cu raționalitatea tipică cercetătorilor de cea mai înaltă clasă, originile și sensul fiecărui ”pas” care definește purtătorii titlului definitoriu de momârlani.

Spre deosebire de alți etnologi și cărturari care, de-a lungul timpului au abordat subiectul din afară, analiza făcută momârlanilor și ținutului acestora de către Dumitru Gălățan-Jieț este cu atât mai profundă cu cât ea este făcută dinăntru, auorul fiind el însuși  un valoros reprezentant al comunității momârlanilor din Jieț (Petrila).

Creditată din punct de vedere științific cu o prefață semnată de prof.dr. Constantin Eretescu din Statele Unite ale Americii, reconfirmată în cele două comentarii care încheie lucrarea, aprecieri ce aparțin prof. Luminița Mihoc (redactată în lb. franceză), respectiv dr.ing. Mihael Cristian Melczer (redactată în lb. engleză), monografia lui Dumitru Gălățan-Jieț scoate la lumină aproape totul despre comunitatea momârlanilor din Valea Jiului. Veți putea citi, în această lucrare scrisă cursiv, cu condei elegant și cu explicații biografice complete, pe deplin argumentate, despre rădăcinile dacice ale jienilor, despre etimologia termenului de momârlan și despre arealul geografic al ”Țării Momârlanilor”. Așa cum veți avea ocazia să vă delectați cu aspecte din viața de zi cu zi a acestor oameni speciali, de la munca din ogradă și de pe holdă, la păstorit și costiul fânului, până la transformarea momârlanilor în mineri și în specialiști ai industriei miniere și energetice.

Veți regăsi, în volumul lui Dumitru Gălățan-Jieț și istorisiri ale celor mai frumoase tradiții și obiceiuri ale momârlanilor, dar și imagini ale arhitecturii unice a satelor din Valea Jiului și explicații referitoare la portul popular al oamenilor locului. Datinile străbune, ca și bucatele tradiționale își au locul binemeritat în această carte, așa cum, arc peste timp, Dumitru Gălățan-Jieț deschide drumul principalelor repere care fac din Ținutul Momârlanilor din Valea Jiului o posibilă destinație de top pentru turismul rural, geografic și istoric din România.

Fără îndoială, prof.dr Constantin Eretescu are perfectă dreptate atunci când constată că ”Ținutul momârlanilor este o zonă în care tradițiile și înnoirile se află într-un permanent balans, iar surprinderea fenomenului este, din acest motiv, un act de însemnătate științifică pe care îl datorăm dr. Dumitru Gălățan-Jieț.”

Cu toate că s-a bucurat de mecenatul oferit de arhicunoscutul susținător al culturii care este omul de afaceri Emil Părău, dar și de suportul Primăriei orașului Petrila, ca și de sprijinul și înțelegerea editorului (Ed. Măiastra din Tg.Jiu), costurile ridicate de tipar și intersul deosebit față de această carte fac ca, la momentul apariției acestui articol, tirajul inițial al lucrării să fie deja aproape epuizat. Vă îndemnăm, totuși, să comandați un exemplar al acestei excepționale lucrări despre momârlanii Văii Jiului, direct la autor. Dacă aveți noroc, mai puteți intra încă în posesia unui exemplar din ediția priceps. Dacă nu, oricum obțineți un loc în față pentru ediția a II-a. Indiferent de noroc, în orice varianță veți avea șansa de a avea în bibliotecă nu doar o carte de lectură fascinantă, ci și o lucrare științifică demnă de toate aprecierile și toată considerația, meritate din plin de etnologul momârlanilor, Dumitru Gălățan-Jieț.