Primăria municipiului Vulcan / Anunț concurs

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31 anunţă organizarea în intervalul 08 – 11 august 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  1. Şef serviciu – Serviciul Administrarea domeniului schiabil – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor – minim 2 ani.
  1. Muncitor calificat (electrician) – Serviciul Administrarea domeniului schiabil – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • şcoala generală (absolvent 8 clase);
  • calificare în meseria de electrician;
  • vechime în meseria de electrician 2 ani.

Concursul se organizează astfel:

Proba scrisă: 08 august 2017  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Interviul: 11 august 2017  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 28.07.2017, orele 1300.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.