PSD Hunedoara: ”667,779,162.30 milioane de lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru județul Hunedoara”

Home Economie PSD Hunedoara: ”667,779,162.30 milioane de lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru județul Hunedoara”

Organizația județeană a PSD Hunedoara informează că suma totală a finanțării obiectivelor și proiectelor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 – PNDL 2, în județul Hunedoara se ridică la 667,779,162.30 milioane de lei.

”Sute de mii de locuitori ai județului nostru vor beneficia de condiții mai bune de educație și de viață cotidiană, odată cu finalizarea lucrărilor, urmare a faptului că banii alocați vizează cu prioritate rezolvarea nevoile comunităților  privind construcția-modernizarea de creșe, școli și grădinițe,  alimentarea cu apă,  rețeaua de canalizare, construcția, amenajarea ori modernizarea drumurilor”, se arată într-un comunicat remis redacției de organizația județeană PSD Hunedoara.

Practic, în județul Hunedora suma disponibilă pentru construirea ori modernizarea creșelor, școlilor și grădinițelor este de 93.695.801,49 lei.

Astfel, pentru extinderea rețelelor de canalizare și introducerea apei curente s-au alocat 157.878.136,81 lei.  În ceea ce privește reabilitarea sau amenajarea drumurilor resursa financiară pentru următorii trei ani – până-n 2020 – este de 388.921.423,22 lei.

Câteva exemple relevante pentru nevoile și așteptările comunităților din județul nostru care-și găsesc răspunsul prin PNDL 2 sunt:

 • Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Dobra: DC136: Mihăieşti-Panc-Panc-Sălişte, DC 132: Lăpuşnic-Răduleşti și drumul comunal Abucea din DN 68A-Abucea, comuna Dobra, judeţul Hunedoara
 • Modernizare DJ709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325, judeţul Hunedoara
 • Modernizare drumuri comunale şi vicinale în comuna Ribiţa, jud. Hunedoara
 • Reţele de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Câinelu de Jos, Fornadia și Sulighete, comuna Şoimuş
 • Reţea de canalizare în localităţile Balata, Bejan, Boholt, Chişcadaga, Păuliş, comuna Şoimuş
 • Înfiinţare reţele de apă și canalizare în localitaţile Bretelin și Căoi, comuna Veţel, județul Hunedoara
 • Modernizarea reţelei de drumuri de interes local, comuna Rîu de Mori
 • Canalizare în localităţile Brazi, Rîu de Mori, Ostrovel, Suseni, Valea Dâljii și Unciuc, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara
 • Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Suseni, Zona de agrement Rîuşor, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara
 • Modernizare drum comunal DC 64-DN 66, km 3+170-5+670, L=2,5 km, comuna Pui, județul Hunedoara
 • Modernizare drumuri vicinale din oraşul Uricani şi localităţile componente
 • Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de transport feroviar „Anghel Saligny”- Școala gimnazială Sigismund Toduţă, Simeria, judeţul Hunedoara
 • Modernizarea străzilor din Oraşul Călan, judeţul Hunedoara

”Din acest moment revine primarilor fiecărei localități responsabilitatea de a întocmi ori completa documentația legală necesară fiecărui proiect, pentru ca banii să ajungă acolo unde este nevoie de ei”, se mai precizează în comunicatul PSD.

Lista completă a obiectivelor și proiectelor PNDL 2, pentru localitate și județ este disponibilă aici: http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564

La nivel național, PNDL 2 înseamă un efort de 30  de miliarde lei, angajat până-n 2020. În cadrul programului, au fost depuse peste 13.000 de proiecte cu o valoare totală de peste 67 miliarde lei, mai mult decât dublu decât suma de 30 miliarde lei alocată prin lege pentru perioada 2017-2020. Au fost selectate științific, pe baza unor criterii obiective, peste 6.851 de proiecte cu valoare totală de 29,9 miliarde lei. Proiectele au fost depuse de autoritățile locale în funcție de necesitățile reale ale comunităților.

Astfel, la nivel național, a rezultat următoarea repartizare a fondurilor:

 1. 9 miliarde lei pentru rețele de alimentare cu apă și canalizare
 2. 16 miliarde lei pentru drumuri și poduri (județene, comunale sau orășenești)
 3. 4 miliarde lei pentru unități de învățământ (creșe, grădinițe, școli, colegii)
 4. 1 miliard lei pentru unități medicale.

Pentru prima dată  fondurile de dezvoltare sunt distribuite pe baza unei formule matematice echilibrate, nepartizane politic, care a luat în calcul, în primă etapă, alocarea fondurilor pe județe și apoi repartizarea  în interiorul județelor.

În formula alocării fondurilor pe județe sunt patru indicatori luați în calcul: numărul de localități din județ, populația județului, suprafața județului și impozitul pe venit încasat pe județ. Ca urmare , indiferent de culoarea politică a președinților de consilii județene sau de bazinul electoral, județele au primit bani după criterii obiective raportate la cei patru indicatori privind structura demografică și administrativă și capacitatea financiară a acestora.

Astfel, în PNDL II, raportul dintre județul care primește cei mai mulți bani și județul care primește cel mai puțin este de 2,4, realitate care demostrează asigurarea  unei finanțări echilibrate la nivelul întregii țări, în beneficiul tutoror cetățenilor.