Reguli pentru deținătorii de câini de companie, la Vulcan

În urma solicitărilor adresate Primăriei municipiului Vulcan de către mai mulți cetățeni, deranjați de faptul că deținătorii de câini de companie nu respectă regulile de conviețuire în societate, Consiliul local Vulcan a pus în discuție și a aprobat un set de reglementări privind deținerea câinilor de companie și accesul persoanelor însoțite de câini în spații special amenajate din municipiul Vulcan.

În acest sens, municipalitatea de la Vulcan îi invită pe deținătorii de animale de companie să sporească gradul de civilizație, prin respectarea noilor reglementări. “Cetăţenii  sunt obligați să asigure şi să menţină un mediu de viaţă sănătos pentru toţi semenii lor, inclusiv prin abţinerea de la poluarea fonică şi prin păstrarea curăţeniei în parcurile publice din municipiul nostru. Întrucât numeroşi cetăţeni au semnalat faptul că  adesea în parcurile publice  diverşi cetăţeni pătrund împreună cu animalele de companie, care produc mizerie creând disconfort psihic, este necesară adoptarea unei hotărâri în acest sens. Dacă stăpânii lor ar avea asupra lor câteva obiecte necesare curăţării dejecţiilor produse de propriul câine, am putea să ne aliniem  standardelor de civilizaţie europeană spre care tindem”, se arată în nota de fundamentare a proiectului care a stat la baza decizie Consiliului local.

Noul regulament prevede nu doar un set de norme care trebuiesc respectate de deținătorii de animale de companie, atunci când se află pe domeniul public, ci și o serie de sancțiuni pe care le riscă cei care ignoră aceste prevederi legale. Cum cuantumul sancțiunilor este unul destul de piperat, decizia autorităților de la Vulcan stârnit controverse și polemici între cei care susțin necesitatea aplicării acestor normative și cei care cred că acestea nu erau necesare. pe fondul acestor discuții, viceprimarul municipiului Vulcan, Cristian Merișanu, explică: ”Pentru posesorii câinilor de companie existau reglementări și până la apariția acestei hotărâri a Consiliului local, care au fost însă completate cu amenzi pentru cei care refuză în mod repetat să adune mizeriile lăsate de câini. Repet acest lucru: amenzile se vor aplica pentru cei surprinși n mod repetat că ignoră aceste minime reguli de civilizație urbană ! Eu zic că nu este nimic neobișnuit să adunam mizeriile pe care la facem noi sau animalele noastre de companie. În ceea ce privește problema câinilor vagabonzi, vă anunț pe această cale, că toate plângerile făcute la primărie privind existența acestora în anumite cartiere, au fost soluționate.”

ANEXĂ Nr. 1   LA  H. C.L  NR. 58  /2017

REGULAMENT

privind deținerea câinilor de companie și accesul acestora pe domeniul public și privat al municipiului Vulcan

Prezentul regulament urmărește asigurarea unui climat social civilizat, asigurarea egalității de drepturi între locuitorii municipiului Vulcan, precum și asigurarea bunăstării și protecției animalelor, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în :

Ordonanța Guvernului nr. 2/ 12.07.2001 privind regimul juridic al contravențiilor-cu modificări și completări ulterioare.

Ordonanța de urgență nr. 55/30.04.2002 privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi – cu modificări și completări ulterioare.

Convenția Europeană pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg, ratificată de România prin Legea nr. 60/24.03.2004.

Ordonanța nr. 71/29.08.2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 3/09.01.2003.

Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța Guvernului nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activității sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor – cu modificări și completări ulterioare

Legea nr. 205/26.05.2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 9/11.01.2008.

Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Ordinul nr. 31/2008 privind normele de aplicare a Legii nr. 205/2004.

O.U.G nr. 155/2001, actualizată, împreună cu normele metodologice  – H.G nr. 1059/2013 și Ordinul ANSVSA nr. 1 din 2014.

Ordonanța nr.21 din 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

Art.1. Definirea noțiunilor

În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile  de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. Proprietarul câinelui – persoanele fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele juridice pe numele cărora câinele este înregistrat în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân.
 2. Deținătorul câinelui – orice persoană fizică sau juridică ce deține în îngrijire un câine.
 3. Foster – deținerea temporară a unui animal de companie abandonat, făcută cu titlu gratuit de către o persoană fizică, la domiciliul/reședință, în baza unui contract scris cu o asociație de protecție a animalelor.
 4. Câine periculos – câine aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează
 5. Categoria I câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor
 6. Categoria a II a câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.
 7. Câine agresiv – orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private, cu excepțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002.
 8. Câine de rasă – orice câine care provine din monta a doi câini din aceeași rasă, și a cărui origine și identificare se poate face printr-un certificat de origine.
 9. Câine metis – orice câine care provine din monta a doi câini din rase diferite sau cel puțin a unui câine de rasă.
 10. Câine de rasă comună – orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate
 11. Câine identificat – orice câine care are implantat un microcip al cărui număr este înregistrat la Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân
 12. Câine fără stăpân – orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri publice sau în spații adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, neidentificat
 13. Câine sterilizat – orice câine care a fost supus unei intervenții chirurgicale în urma căreia a devenit în mod definitiv inapt de a se reproduce
 14. Abandonarea unui câine – lăsarea unui câine aflat în îngrijirea unei persoane, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical
 15. Dispariția câinelui – pierderea, furtul sau lipsa câinelui survenite fără voia deținătorului, de la locul unde este deținut sau de sub supravegherea acestuia, pentru mai mult de 24 de ore.
 16. Condominiu – imobilul format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unel proprietăți sunt comune, iar celelalte sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmește o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietatea exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz
 17. Talie mică – sub 50 cm talie medie, între 50-65 cm, talie mare peste 65 cm, înălțimi măsurate la nivelul greabănului
 18. Câine utilitar – orice câine folosit de unitățile de poliție, jandarmerie, de alte unități militare, de unități vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, de persoanele cu dizabilități, precum și orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizațiile neguvernamentale în activitățile educative, terapeutice, de căutare și salvare sau utilitare.

Câine de terapie – câine ce a absolvit examenul de atestare pentru câini de terapie

Câine de salvare – câine atestat de organizațiile abilitate ( membre FCI –Federația Chinologică Internațională sau IRO – Internațional Rescue Dog Organisation) pentru căutarea persoanelor dispărute, prinse sub dărămături sau în avalanșe atestarea (RH) se menționează în carnetul de performanță al câinelui.

 1. Bunăstarea câinelui – nivelul bunăstării se apreciază în funcție de starea de sănătate, confort, îngrijire, condițiile de siguranță și igienă și posibilitatea exprimării comportamentelor firești și dacă nu suferă de stări neplăcute precum durere, frică, sau stres.
 2. Cruzimea – prin cruzime față de animale se înțelege omorârea animalelor cu intenție, practicarea tirului pe animale domestice sau captive, organizarea de lupte între animale sau cu animale, folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, folosirea de animale pentru expoziții, spectacole, publicitate, realizare de filme și în scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri, abandonarea și /sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului, administrarea de substanțe destinate stimulării capacităților fizice ale animalelor în timpul competițiilor sportive, sub forma dopajului, maltratarea și schingiuirea animalelor, intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul dinților, provocarea de suferințe fizice și psihice prin orice mijloace, despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viată, capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege, folosirea armelor cu tranchilizant în alte situații decât pentru imobilizarea lor
 3. Rău tratament – comportament brutal, abuz în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum și neasigurarea unui adăpost corespunzător, hrană și apă suficientă, posibilitatea de mișcare suficientă, îngrijire, atenție și asistență medicală.

ART.2 Reglementări generale

 1. Numărul de câini deținuți de către o persoană nu poate fi limitat atât timp cât sunt respectate condițiile de igienă, sănătate, protecție și bunăstare oferite acestora.
 2. Proprietarul, fosterul, respectiv deținătorul câinelui, răspund civil, contravențional și penal pentru faptele acestuia.
 3. Consiliul local al municipiului Vulcan poate aloca fonduri pentru desfășurarea unor programe sau campanii informative / educative privind conștientizarea populației generale cu privire la interacțiunea om-câine, deținerea responsabilă a animalelor de companie și alte asemenea.
 4. Este obligatorie înscrierea tuturor câinilor cu stăpân în baza de date națională (RECS).

ART.3 Deținerea câinilor

 1. Câinii deținuți în apartamente sau alte locuințe condominiale

A deținătorii de câini din apartamente sau locuințe condominiale vor lua toate măsurile posibile și legale în vederea respectării orelor de liniște și a siguranței publice, și pentru a înlătura orice disconfort ce poate fi adus vecinilor

B reclamațiile vecinilor deținătorilor sau asociației de proprietari și /sau chiriași nu pot constitui motivul abandonului câinelui și nici supunerii acestuia la rele tratamente ori cruzimi.

C deținerea unui câine nu poate face obiectul impunerii de taxe ori cheltuieli în sarcina proprietarului sau deținătorului

D asociația de proprietari și / sau chiriași din același condominiu sau vecinii deținătorilor de câini vor manifesta o atitudine tolerantă și civilizată față de proprietarii sau locatarii care dețin în condiții legale, temporar sau definitiv, unul sau mai mulți câini.

E deținătorii de câini vor manifesta o atitudine calmă, înțelegătoare și civilizată față de locatarii care și-au manifestat orice nemulțumire privind prezența câinelui și vor depune toate eforturile pentru a asigura condiții civilizate de vecinătate.

 1. Câinii deținuți în aer liber

Persoanele fizice sau juridice care dețin câini în grădinile sau curțile imobilelor sau în alte perimetre îngrădite, folosite cu titlu legal, sunt obligați să le asigure animalelor următoare :

A adăposturi individuale, construite în funcție de caracteristicile animalului, pentru protecția împotriva intemperiilor, adăpostul va fi construit din materiale care nu sunt dăunătoare câinilor și care pot fi întreținute cu ușurință ,în perimetrul accesibil câinelui, trebuie să nu existe margini ascuțite sau proeminente care pot duce la rănirea acestuia, cușca/adăpostul trebuie să aibă dimensiuni suficient de mari pentru a-i permite acestuia să stea în picioare și să se întoarcă

B în cazul câinilor legați, zgarda va fi confecționată dintr-un material care să nu dăuneze sănătății animalului și va avea o formă și dimensiuni care să nu permită strangularea sau rănirea acestuia, limitarea mișcării câinilor deținuți în aer liber poate fi realizată exclusiv într-unul din următoarele două moduri

-utilizând un lanț din zale metalice, nu mai scurt de doi metri, acesta poate să fie fixat la un capăt sau culisant pe un cablu și va avea , obligatoriu, la capete dispozitive tip vârtej

-într-un țarc, având o suprafață de cel puțin șase ori mai mare decât cușca, a cărui împrejmuire nu permite evadarea sau rănirea animalului.

Orice alte metode pentru limitarea mișcării animalului sunt interzise.

C Durata maximă de limitare a mișcării câinelui este de 12 ore din 24.

ART.4 Cruzimi și rele tratamente

 1. Persoanele care dețin câinii sunt obligate să le asigure acestora următoarele

-verificarea stării de sănătate a animalului și menținerea acesteia la un nivel optim

-tratament antiparazitar regulat

-profilaxie și vaccinuri periodice

-tratament medical adecvat, în funcție de necesități, asigurat exclusiv de către personal calificat în domeniu

 1. Deținătorii câinilor sunt obligați ca, în funcție de nevoile etologice, rasa, sexul și vârsta acestora, să le asigure următoarele atenție și îngrijire, condiții de adăpostire propice, cantități suficiente de hrană și apă, posibilitatea de a face mișcare
 2. Cruzimea îndreptată împotriva animalelor, precum și aplicarea de rele tratamente, indiferent de forma și scopul acestora, sunt interzise. Cruzimea constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

ART.5 Accesul câinilor în spații publice, menținerea curățeniei și păstrarea liniștii și siguranței publice

 1. Este permis accesul cu câini pe domeniul public sau privat al municipiului Vulcan cu condiția ca aceștia să fie ținuți în lesă care să permită controlul câinelui în orice situație.
 2. Câinii periculoși sau agresivi vor fi ținuți în lesă și vor purta în mod obligatoriu botniță.
 3. La ieșirea pe domeniul public sau privat la municipiului Vulcan deținătorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate sau alt document care atestă efectuarea acțiunilor sanitar – veterinare, precum vaccinări, deparazitări, eliberat de un cabinet veterinar autorizat, identificarea și înregistrarea în RRCS ( original sau copie).
 4. Este interzis accesul persoanelor însoțite de câine în spațiile de joacă pentru copii.

5.Câinii utilitari aflați în misiune sunt exceptați de la prevederile prezentului articol.

Art. 6 Reglementări generale privind igiena

 1. Însoțitorii de câini au obligația de a păstra curățenia spațiului public prin colectarea de îndată a dejecțiilor câinelui însoțit; colectarea va fi făcută utilizând articole sanitare de tipul pungilor de unică folosință ;
 2. Pe toată durata plimbării câinilor în spațiul public, însoțitorii vor avea asupra lor pungi în vederea menținerii curățeniei în urma câinelui;
 3. Se interzice aruncarea de către orice persoană fizică sau juridică a cadavrelor de animale pe domeniul public sau privat al municipiului Vulcan , cadavrele vor fi predate firmelor specializate în neutralizarea deșeurilor de origine animală.

Art. 7 Alte prevederi conexe

 • Este interzisă comercializarea sau introducerea în vederea comercializării, pe raza municipiului Vulcan, a câinilor periculoși sau agresivi, definiți ca atare de OUG nr. 55/2002 care nu au valoarea chinologică atestată de Asociația Chinologie Română.
 • Este interzisă comercializarea câinilor de companie pe domeniului public sau privat al municipiului Vulcan.
 • Pe raza municipiului Vulcan, înstrăinarea câinilor de companie poate fi făcută doar după idntificarea acestora prin microcipare și înregistrare în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS).

Art. 8 Spațiile destinate câinilor

 • Spațiile sunt cele specificate în regulamentul de funcționare a spațiului public pentru câini.
 • Va fi amenajat un Spațiul public pentru câini care va fi îngrădit cu gard și va fi prevăzut cu poartă dublă cu dispozitiv de închidere.
 • Pe gardurile spațiului public pentru câini pot fi montate, cu acordul primăriei, panouri cu scop educativ, informativ, de responsabilizare a deținătorilor, de încurajare a adopțiilor, însă niciodată cu scop comercial.
 • Primăria asigură întreținerea periodică a spațiilor destinate câinilor.
 • Deținătorii de câini vor respecta regulamentul de funcționare a spațiului public special amenajat.

ART.9

1 Persoanele care dețin câini periculoși sau agresivi sunt obligate să depună la sediul local al poliției de proximitate fotocopia adeverinței de către Asociația Chinologică Română, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoria periculos sau agresiv, dar și o declarație pe proprie răspundere cuprinzând :numărul microcipului, date despre efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor anuale, efectuarea sterilizării câinilor de luptă și de atac, asigurarea de răspundere civilă pentru daunele eventuale produse de către acești câini.

2 Proprietarii câinilor periculoși sau agresivi trebuie, ca în cazul schimbării domiciliului, să depună în termen de 48 de ore documentele mai sus menționate la sediul poliției de proximitate în a cărei rază se găsește noua adresă.

3 Pierderea, decesul sau înstrăinarea câinilor periculoși sau agresivi trebuie declarate în termen de maximum 48 de ore la sediul poliției de proximitate în a cărei rază se găsește imobilul de deținere a animalului.

4 Este interzisă reproducerea exemplarelor din rasele :American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Braziliero, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso, fără drept de reproducere recunoscut de Asociația Chinologică Română, precum și a metișilor lor, câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele lor morfologice cu tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog, precum și metișii lor, vor fi obligatoriu sterilizați, indiferent de sexul lor.

ART.10 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenție  și se sancționează cu amendă de la 200 lei – 600 lei.

ART.11 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Primarul municipiului Vulcan și persoanele împuternicite de acesta precum și depolițiștii locali ai municipiului Vulcan.

ART.12 Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de cel mult 48 ore de la înmânare sau de la data comunicării procesului verbal jumătate din minimul amenzii contravenționale, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.

ART.13 Dispozițiile prezentei hotărâri de consiliu local se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VULCAN,  27.06.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:  Consilier  Govor Vasile – Florin

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR  Jr. Peter Rodica