Dezbatere publică pe tema regulamentului de funcționare al Palatului Cultural Lupeni

Home Cultură Dezbatere publică pe tema regulamentului de funcționare al Palatului Cultural Lupeni
Dezbatere publică pe tema regulamentului de funcționare al Palatului Cultural Lupeni

Consiliul local și Primăria municipiului Lupeni organizează în data de 26 iulie 2017, în conformitate cu prevederile articolului 7 al Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publică, o dezbatere publică în vederea completărilor la elaborarea Proiectului de hotarare 105/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Palatului Cultural ”Minerul”. 

Dezbaterea publică va avea loc de la ora 14.00 în sala de sedinte a Primariei Lupeni.

Proiectul de hotarare poate fi consultat la avizier și se poate obține în copie de către cei interesați. După consultarea publică, proiectul urmeză să fie  supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Lupeni.