Prima etapă a admiterii la Universitatea din Petroșani s-a încheiat

Home Educație Prima etapă a admiterii la Universitatea din Petroșani s-a încheiat

Nu mai puțin de 900 de candidați ș-au exprimat opțiunea de a urma programele de licență și masterat oferite în acest an de Universitatea din Petroșani.

Astăzi se încheie și prima sesiune de admitere la cele trei facultăți componente Universitatea din Petroșani urmând să organizeze o sesiune de admitere suplimentară, în luna septembrie, în vederea ocupării locurilor rămase libere după încheierea procedurilor de validare a locurilor ocupate în urma concursului din luna iulie.

Candidaţii declaraţi admişi la studiile universitare de licenţă, în baza rezultatelor concursului de admitere, sunt înmatriculaţi, ca studenți în anul I, prin Decizia Rectorului. Pentru ca această înmatriculare să poată fi efectuată, candidații declarați admiși vor depune următoarele acte la Comisia de Admitere a Facultății pentru care au optat:
– cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziția candidaților de Facultate, în care vor fi incluse datele solicitate în Anexa 2 la OM 3.313/2012);
– diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget). Nedepunerea actelor de studii în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat atrage eliminarea acestora din concurs.
– dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 30 de lei la ciclul de studii universitare de licenţă zi şi ID, respectiv 70 lei la continuare de studii și a II-a facultate;
– dovada de achitare a 500 de lei, prima tranșă din valoarea taxei de şcolarizare, stabilită de Senatul Universităţii din Petroșani pentru anul universitar 2017/2018, pentru candidaţii care au fost declaraţi admişi la forma de învăţământ cu taxă;
– semnarea ―Contractului de studii‖ şi a anexei la contract pentru anul I.

”Universitatea din Petroșani le mulțumește celor 900 de candidați care au optat să se înscrie la programele noastre de licență și masterat. Interesul manifestat de studenți pentru specializările oferite ne onorează și putem să ne declarăm mulțumiți de gradul de ocupare a locurilor oferite după această primă etapă de admitere. Suntem convinși să, în urma celei de-a doua etape de admitere, care va avea loc la începutul lunii septembrie, toate locurile bugetate și un număr semnificativ de locuri disponibile cu taxă vor fi ocupate. Ceea ce le putem spune celor care au ales să fie studenți și/sau masteranzi/doctoranzi ai Universității din Petroșani este că au făcut o alegere foarte bune, fapt de care se vor convinge pe perioada anilor de studiu și după finalizarea acestora”, a decarat pof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.