Stagii de formare profesională internationale pentru elevi de la Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu” Vulcan

Un număr de 110 elevi de la Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu” Vulcan, Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva, Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Timișoara și Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Timișoara vor beneficia de stagii de formare profesională internationale în cadrul proiectului „Mobilitate Erasmus pentru Stimularea Angajabilităţii Viitoare”.

Proiectul, inițiat de către consorțiul VET format din cele 4 colegii tehnice din regiunea V-Vest și coordonat de către Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva, în calitate de aplicant cristalizat din nevoia de schimbare și diferențiere își propune să contribuie la educaţia şi formarea profesională iniţială de înaltă calitate şi  dezvoltarea competențelor cheie şi profesionale specifice pe piața muncii și a angajabilității elevilor din consorţiu prin oferirea de oportunități de formare profesională în străinătate şi  dobândirea de experienţă practică la locul de muncă.

În cadrul proiectului, 10 elevi de la Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu” din municipiul Vulcan, de la specializarea Tehnician în automatizări, au participat la o mobilitte în Polonia, la Centrum Ksztalcenia Praktycznego( CKP)- Wroclaw, pentru trei săptămâni de stagii de practică în cadrul proiectului Erasmus + cu titlul ”Mobilitate Erasmus pentru Stimularea Angajabilităţii Viitoare,,-  nr. 2016-1-RO01-KA102-024331.

Potrivit coordonatorilor, obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  • Dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe  de către 110 elevi ai colegiilor tehnice membre ale consorţiului naţional  HD-TM-VET în domeniului de  calificare, în ţări  din Uniunea Europeană şi recunoaşterea acestora de către şcolile  în care învaţă  pentru a-i face  competitivi pe piaţa forţei de muncă, în raport cu cerinţele angajatorilor  şi  pentru creşterea angajabilităţii;
  • Dezvoltarea unor parteneriate ECVET  şi construirea unor consorţii VET naţionale durabile  în scopul facilitării mobilităţii geografice şi profesionale şi creşterii angajabilităţii tinerilor europeni.

În cadrul proiectului demarat anul trecut, este alocată și o componentă de sprijn financiar. Sprijinul financiar va fi  acordat unui număr de 110 elevi din care: 100 elevi din ciclul superior al  liceului de la calificările profesionale: Tehnician operator tehnică de calcul,  Tehnician de telecomunicatii, Tehnician transporturi, Tehnician mecatronist, Tehnician în automatizări,din clasa a XI-a respectiv 10 elevi din învăţământul profesional, clasa a X a ,calificarea profesională Mecanic auto.

Elevii vor mai efectua stagii de pregătire practică și în Germania, Portugalia și Polonia. Partenerii de primire din aceste țări sunt instituțiile VET: CINEL – CEPRA din Lisabona (Portugalia), Leipziger Aus-und Weiterbildungsbetriebe Gbmh din Leipzig (Germania) şi Centrum Ksztalcenia Praktycznego din Wroclaw (Polonia).

Parteneriatul încheiat pentru acest proiect are la bază implicarea activă a tuturor partenerilor și a fost dezvoltat în strânsă concordanță cu activitățile și obiectivele proiectului. Toți partenerii naționali și internaționali au expertiză în domeniul asistenței tehnice de implementare a proiectelor, precum și în implementarea de programe de formare VET. În acest sens, rezultatele așteptate constau în fotmarea unor absolvenți de liceu tehnologic cu experiență de lucru relevantă, dobândirea de competențe profesionale în domeniul lor de formare, de competențe sociale și personale esențiale în societatea cunoasterii, pentru a-și imbunătăți semnificativ capacitatea de tranziție spre un loc de muncă și insertie profesională de succes.